| Výuka > Principy počítačů > Paměti > Paměť PROM |

Paměť PROM

 Model paměti PROM

Model paměti PROM

Paměti PROM (Programmable Read Only Memory) jsou založeny na podobném principu jako paměti typu ROM, ale informace do nic nezapisuje výrobce. Zápis si provede uživatel sám pomocí programátoru paměti ROM. Stejně jako do ROM, tak i do PROM není možné zapisovat vícekrát. To je zařízeno pomocí přepalovacích propojek. Přepálením propojky se dioda "zruší" a tedy tudy neproteče proud. Diody jsou v systému umístěny proto, aby zabránily zpětnému postupu signálu do vodičů.

10.09.2007, 16:38 vytvořil Administrator