| Výuka > Principy počítačů > Optická média > CD-ROM |

CD-ROM

CD-ROM disky mají mnoho společného se svými předchůdci CD-audio disky. Namísto digitalizovaného zvuku jsou na disku CD-ROM datové sektory se 2 048 či 2 336 bity v základní verzi. To záleží na použítí opravného kódu ECC (Error Correction Code). Z toho pak vyplývá využitelná kapacita 600 resp. 700 MB. Vlastní data zabezpečená EFM modulací a interleavingem (prostorové prokládání bytů), jsou uložena, podobně jako na gramofonové desce, do spirály. Každému bitu neodpovídá jeden pit. Tím by značně klesla kapacita. Ke změně profilu stopy dochází pouze při změně signálu z 0 na 1 a naopak. Aby se snadno rozlišilo, co souvislá stopa znamená, používá se právě EFM modulace, která vylučuje souvislou řadu jedniček. Osmibitový signál se přemění na čtrnáctibitový, kde není nikde více jedniček za sebou. To je možné si představit jako že jednička indikuje přechod na druhou hladinu.

Spirála je dlouhá asi 5 km, široká 0,6 µm a mezi závity je mezera 1 mm. Na rozdíl od pevných disků tedy připadá na jednu otáčku různý počet datových sektorů. Disk se otáčí konstantní rychlostí 1,2 - 1,4 m/s. Otáčky se mění podle polohy čtení od 200 na okraji po 530 u středu. Takovýto způsob uložení se nazývá záznam s konstantní lineární rychlostí (CLV - Constant Linear Velocity), běžná počítačová média používají záznam s konstantní úhlovou rychlostí (CAV - Constant Angular Velocity).

 Popis a princip CD-ROM

Popis a princip CD-ROM

 1. ... plocha
 2. ... ohnisko
 3. ... prohlubeň
 4. ... vrstva ochranného laku
 5. ... reflexní vrstva
 6. ... polykarbonátový nosič
 7. ... laserový paprsek
 1. ... optický disk
 2. ... fokusační systém
 3. ... fotodioda
 4. ... kolimátor
 5. ... laser
 6. ... hranol s polopropustným zrcadlem

Při čtení dopadá zaostřený laserový paprsek na pity a rozostřený se odráží zpět do snímací hlavy. Zde dochází ke zpětné demodulaci, rekonstrukci a dekódování (oprava pomocí ECC). Protože nedochází k žádnému mechanickému kontaktu disku a čtecího zařízení, mají jak disk, tak i čtecí zařízení velkou životnost. Ta se ovšem snižuje mechanickým poškozením např. vlivem prašného prostředí či špatným zacházením s médiem.

Shrneme-li tyto poznatky, dojdeme k závěru, že moderní CD-ROM mechaniky by měly pracovat s metodou CAV. Zapisovací mechaniky by ale měly naopak využívat metody CLV zejména z důvodu zpomalení čtení vypáleného CD disku.

10.09.2007, 23:04 vytvořil Administrator