| Výuka > Principy počítačů > Optická média |

Optická média

V současné době existují tři základní typy optických pamětí:

  • Umožňující pouze čtení - CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory). Tyto paměti jsou verzí kompaktních disků CD používaných pro audionahrávky. Kompaktní disk o průměru 12cm pojme 640MB. Data jsou na CD disk zapsána (vypálena) laserovým paprskem ve formě jamek do spirálové stopy na polymerovém kotouči. Při čtení se záznamová stopa ohledává laserovým paprskem a podle odraženého paprsku se vyhodnocuje zapsaná informace. Vzhledem ke způsobu záznamu do spirály má vyšší vybavovací dobu.
  • Umožňující vícenásobné čtení, ale pouze jeden zápis - WROM (Write Once Read Mostly). Jsou analogií kompaktního disku s tím rozdílem, že prvotní záznam dat provádí uživatel sám. Při něm se obvykle do telurové vrstvy nanesené na skleněném nebo polymerovém kotouči propalují polovodičovým laserem velmi malé otvory. Záznam se obvykle člení do stop ve tvaru spirály. Při čtení se opět užívá laser (s výkonem o řád nižším) a podobně jako u pamětí CD-ROM se na základě odrazu paprsku vyhodnotí zaznamenaná informace.
  • Umožňující čtení i zápis - RWM (Read Write Memory) - magnetooptické paměti. Jedním z principů použitých v prototypech je využití rozdílu magnetických vlastností některých materiálů (např. slitiny fermia, železa a kobaltu) za různých teplot - kritický je tzv. Curieho bod 240 °C. V čtecí a zápisové hlavě je kromě optického systému také malá cívka vytvářející slabé magnetické pole. Při záznamu informace se využívá toho, že lokální zmagnetování vrstvy se provede jen v těch místech, která jsou laserem ohřáta na Curieho bod. Čtení je založeno na tom, že odrazivost zmagnetovaných a nezmagnetovaných míst, na povrchu disku, se liší.

10.09.2007, 23:03 vytvořil Administrator