| Výuka > Principy počítačů > Monitor |

Monitor

 Monitor LCD

Monitor LCD

V současné době je možné setkat se s tzv. CRT monitory nebo LCD panely. Jelikož je monitor takříkajíc "stále na očích", měl by být kladen velký důraz na kvalitu jeho obrazu. S ohledem na zdraví se zde seznámíme zejména s LCD panely, které jsou ke zrakovému orgánu mnohem ohleduplnější než některé levné CRT monitory. Kvalita se ovšem musí také řádně zaplatit, proto je nutné přihlédnout i k dalším faktorům.

První rozhodnutí se bude týkat úhlopříčky. Mezi uživateli je zavedeno, že 17" CRT monitor má přibližně stejnou úhlopříčku jako 15" LCD panel. Velikost úhlopříčky se volí vždy s ohledem na činnost, která se bude s počítačem vykonávat. Tato úhlopříčka je plně dostačující pro kancelářskou práci, pokud ovšem hodláte používat programy pro sazbu či grafiku, budete nejspíše potřebovat i větší úhlopříčku (17", 19", 21", ...). V okamžiku, kdy budete používat LCD panel i jako promítací plátno na filmy, rozhodně budete volit i větší úhlopříčku, přičemž budete automaticky sahat i hlouběji do kapsy.

Dalším důležitým parametrem je tzv. rozlišení obrazovky, které udává, kolik bodů je možné umístit na výšku a šířku obrazovky, udává se tedy pomocí dvou hodnot, např. 1024×768 px (1024 bodů horizontálně, 768 vertikálně). Čím více je možné zobrazit na obrazovce bodů, tím je obraz čistší. Rozlišení má vliv i na velikost bodů, proto se při větším rozlišení zdají zobrazované objekty menší. 15" CRT monitory používají obvykle rozlišení 800×600 px, ovšem u LCD již 1024×768 px, což je hodnota rozlišení obvyklá u 17" CRT monitorů. Čím je větší obrazovka, tím je možné použít vyšší hodnotu rozlišení, maximální hodnota je pak deklarována výrobcem.

Zejména u LCD panelů jsou důležitými parametry úroveň jasu a kontrastu. Kontrast se udává jako poměr jasů černé a bílé (minimální hodnota je cca 200:1 - odstíny nejsou podávány dostatečně kvalitně). Jas udává jak je bílá vlastně bílá a černá zase černá (obvykle se hodnota bílé nenastavuje větší než 110 cd/m2 a bílá 0,5 cd/m2 - odpovídá přibližně kontrastnímu poměru 220:1).

Úhly pohledu patří mezi další důležité parametry pro výběr monitoru (zejména LCD panelu). Jejich hodnota je tvořena dvojicí úhlů - rozsahy horizontálního a vertikálního pohledového úhlu. Pokud jsou při horizontálním či vertikálním pohledu uživatele překročeny hodnoty těchto úhlů, dochází ke zkreslení barev a ztrátě jasu, což se projeví nečitelností obrazu.

Snad posledním, ovšem neméně důležitým, parametrem je doba odezvy. Výrobci ji obvykle definují jako dobu, za kterou zhasne a znovu se rozsvítí bílý bod. Pro kancelářské použití LCD panelu by tato hodnota neměla být větší než 25 ms, pro hraní her by měla být mnohem menší.

09.09.2007, 11:09 vytvořil Administrator