| Výuka > Principy počítačů > Modemy > Tabulka signálních diod externího modemu |

Tabulka signálních diod externího modemu

označení EN CZ význam
HS High Speed Vysoká rychlost Oznamuje, že modem právě pracuje nejvyšší dostupnou přenosovou rychlostí.
AA Auto Answer Automatická odpověď Oznamuje, že modem bude automaticky odpovídat na přicházející hovory. Tato volba umožňuje přístup k systému po dobu, kdy je bez obsluhy.
CD Carrier Detect Zjištěn nový signál Rozsvítí se pokaždé, když modem zjistí nový signál. Tzn. že je navázáno nové spojení se vzdáleným počítačem. Světlo by mělo zhasnout jen tehdy, když jeden z počítačů zavěsí a nosný signál se ztratí.
OH Off-Hook Sluchátko zvednuto Rozsvítí se pokaždé, když modem získá vládu nad telefonní linkou. Je to totéž, jako když sami zvednete telefonní sluchátko.
RD Receive Data Příjem dat Bliká pokaždé, když modem přenáší do počítače data. To nastane tehdy, když přijímáte data ze vzdáleného počítače.
SD Send Data Vysílání dat Svítí v okamžicích, kdy počítač přenáší data do modemu. To nastane tehdy, když vysílá modem data do vzdáleného počítače.
TR Terminal Ready Terminál připraven Se rozsvítí, když modem zjistí, že komunikační software vysílá signál DTR (Data Terminal Ready). Tento signál informuje modem, že komunikační program je uložen v paměti a spuštěn.
MR Modem Ready Modem připraven Dává na srozuměnou, že modem je zapnut a připraven k provozu.

11.09.2007, 16:54 vytvořil Administrator