| Výuka > Principy počítačů > Mikroprocesory > RISC |

RISC

 RISC - PowerPC 7400 AltiVec

RISC - PowerPC 7400 AltiVec

Nejnápadnější vlastností architektury RISC je, jak již bylo uvedeno, malý počet různých instrukcí. RISC má ale i další vlastnosti:

  • Všechny instrukce, nebo alespoň jejich podstatná část, se provádějí během jediného strojového cyklu. Jinými slovy to znamená, že doby trvání instrukčního a strojového cyklu jsou stejné.
  • Řadič takovýchto procesorů není mikroprogramový, ale je realizován obvodově (hardwarově - pevně zadrátovanou logikou). Termín zadrátovaný ovšem není myšlen doslova, neboť řadič procesoru stejně jako i ostatní jeho části, jsou provedeny v křemíku.
  • Stejně jako počet instrukcí je malý i počet způsobů adresování
  • Spolupráci s hlavní pamětí zcela vyloučit nelze. Jsou pro ní vyhraženy jen dvě instrukce (Load / Store).
  • Délka všech instrukcí je stejná. Totéž platí i pro jejich formát, který přesně vymezuje funkci jednotlivých skupin bitů. Předností této vlastnosti je rychlost dekódování, a tedy příspěvek k rychlému zpracování programů.
  • Počet registrů je naopak značný
  • Důležitou složkou efektivně fungující RISC architektury je programové vybavení, zejména optimalizující kompilátor, který podporuje efektivní využití technických prostředků.

10.09.2007, 18:24 vytvořil Administrator