| Výuka > Principy počítačů > Mikroprocesory Intel > Intel Pentium MMX |

Intel Pentium MMX

 Intel Pentium MMX

Intel Pentium MMX

MMX rozšiřuje instrukční soubor procesorů x86 o 57 nových instrukcí a principiálně používá techniku nazývanou jedna instrukce, více dat (single instruction, multiply data), při které nechává CPU pracovat simultánně se dvěma, čtyřmi, případně osmi elementy dat bez snížení rychlosti. Procesory s MMX dosahují tohoto výkonu uložením vícenásobných operandů (8, 16 nebo 32bitových čísel) do jednoho 64bitového registru a operují paralelné se všemi. Například grafická aplikace může uložit osm jednobajtových údajů o barvě a přikázat CPU přičíst číslo 10 ke každé z nich, čímž se zvýší jas příslušné části obrazu. Tato operace se realizuje v jednom hodinovém cyklu.

Nové instrukce nejsou určeny výhradně pro multimedia, ačkoli byly s ohledem na potřeby multimediálních aplikací vyvinuty. Například jedna instrukce přikazuje procesoru vykonat funkci rychlého násobení a sčítání série hodnot. Tato funkce je centrálním aspektem klíčového algoritmu používaného technikou číslicového zpracování signálů (DSP - Digital Signal Processing), mimo jiné v telefonii. Přestože MMX operuje současně se 64 bity, zatímco registry pro obecné úlohy intelovských procesorů jsou jenom 32bitové, nejsou vyžadovány žádné nové registry. Místo nich jsou použity části 80bitových registrů procesoru, určených pro operace s plovoucí desetinnou čárkou. Významným pokrokem proti původní instrukční sadě je přímá adresace MMX registrů, na rozdíl od přístupu přes zásobník, které používají jednotky s plovoucí čárkou. MMX nabízí tzv. saturační aritmetiku, která sleduje hodnoty matematických funkcí a předchází nepříjemnostem s přetečením.

Většina MMX instrukcí je prováděna v jednom hodinovém cyklu. To je řadí mezi jednoduché instrukce, které můžou plně využívat výhody superskalárního charakteru procesoru.

10.09.2007, 19:34 vytvořil Administrator