| Výuka > Principy počítačů > Mikroprocesory Intel > Intel 8088 |

Intel 8088

 Intel 8088

Intel 8088

Počítače typu IBM PC lze rozdělit do několika kategorií. První, nejlevnější, dnes již nepoužívanou, kategorii tvořily počítače osazené základní deskou s procesorem 8088 nebo 8086 uvedené na trh v roce 1981. Architektura těchto dvou procesorů je prakticky stejná. Jednalo se o 16 bitové mikroprocesory, jejichž jediným rozdílem byla šířka vnější datové sběrnice. Zatímco typ 8086 používal 16 bitovou vnější datovou sběrnici, typ 8088 měl její šířku pouze poloviční - 8 bitů (přestože vnitřní byla 16 bitová). Jejich maximální výkon byl 0,75 MIPSů při použití 29000 tranzistorů.

Data procesoru 8088 byla proto přenášena ve dvou částech, přepínáním vývodů pouzdra datové sběrnice mikroprocesoru na dolních a horních 8 bitů. Tato skutečnost ve svém důsledku vedla k nižší rychlosti provádění některých operací. Šířka adresové části sběrnice byla 20 bitů, což umožňovalo procesorům adresovat 1 MB paměti (20-bitová adresa). Tento rozsah byl dostatečný pro provoz jednodušších aplikací pod operačním systémem MS-DOS. Operační rychlost procesoru, která je určena zejména vnitřní strukturou a taktovacím kmitočtem, se pohybuje v rozmezí 300 až 400 tisíc operací za sekundu při taktovacím kmitočtu 8 až 10 Mhz. Hodnota taktovacího kmitočtu se pro uvedené systémy pohybuje na hodnotách 4,77 MHz, 8 Mhz a 10 Mhz, výjimečně 12 až 16 Mhz. Tyto procesory bohužel nezvládaly dnes tak často používaný multitasking (správa paměti více procesů). Oba procesory se vyráběly pouze v plastovém pouzdře zvaném DIL (Dual In Line - dvě řady vývodů vedle sebe).

Tyto procesory pak následoval procesor s označením 80186 , který obsahoval naintegrovaný řadič přerušení, časovače a DMA. Kdysi se používal jako hlavní procesor laserových tiskáren.

10.09.2007, 18:58 vytvořil Administrator