| Výuka > Principy počítačů > Matematický koprocesor |

11.2 Matematický koprocesor

 Matematický koprocesor - Intel D 80287-6

Matematický koprocesor - Intel D 80287-6

Protože základní struktura PC nesnese na jedné sběrnici dva rovnocenné procesory, setkáme se u něj s koprocesory. Koprocesor je pomocník hlavního centrálního procesoru, určenou pro nějakou speciální úlohu. S hlavním procseorem sdílí datovou a adresovou sběrnici pro přístup do paměti. Hlavní procesor pro komunikaci s koprocesorem používá speciální vývody k tomu účelu naintegrované do jeho struktury. V PC se nejvíce rozšířily aritmetické koprocesory. Zjištění, zda je v systému koprocesor, zůstává na ROM-BIOSu, který výsledek pak zapíše do paměti CMOS. Aritmetické koprocesory umějí provádět speciální sady instrukcí, odlišných od instrukcí hlavního procesoru.

Koprocesory mají za úkol provádět všechny aritmetické operace. Protože je to specializovaný čip, provádí je o dva řády rychleji než hlavní procesor. Existují též rezidentní programy, které koprocesor emulují. Jsou samozřejmě pomalejší, ale nutno zdůraznit že levnější. Koprocesor není zrovna nutností, pokud není požadováno velké množství výpočtů v pohyblivé řádové čárce. Značení koprocesorů je postaveno na obdobném principu jako u hlavních procesorů: 8087 je koprocesor pro 8086, 80287 pro 80286, další varianty jsou 387SX pro 386SX a 487SX pro 486SX. Technické provedení koprocesorů je v pouzdře DIL (pouze u 8087 a 80287), čtvercovém (80387SX) nebo PGA (80387DX, 80487SX). Zajímavou verzí koprocesorů jsou výrobky firmy Weitek, které se musely při použití v systému nastavit v ROM-BIOSU.

Operace v pevné řádové čárce provádějí základní výpočty a přesuny dat uvnitř procesoru a mezi procesorem a pamětí. Procesor s dobrým výkonem v pevné řádové čárce bude vhodný všude tam, kde je žádán výkon v kancelářských aplikacích, v databázových serverech nebo souborových serverech.

Operace v pohyblivé řádové čárce slouží k matematickým výpočtům. Procesor s dobrým výkonem v pohyblivé řádové čárce bude vhodný zvláště při matematických výpočtech, multimediálních výpočtech (např. Adobe Photoshop, MP3, 3D Studio Max) nebo ve hrách.

10.09.2007, 19:53 vytvořil Administrator