| Výuka > Principy počítačů > Logické OR, AND, NOT |

Logické OR, AND, NOT

OR

Logický součet nabývá hodnoty 1, pokud alespoň jedna ze sčítaných hodnot je 1.

i x2 x1 f+
0 0 0 0
1 0 1 1
2 1 0 1
3 1 1 1

f+ = {1,2,3}

AND

Logický součin nabývá hodnoty 1, právě tehdy, když jsou obě hodnoty 1.

i x2 x1 f*
0 0 0 0
1 0 1 0
2 1 0 0
3 1 1 1

NOT

Negace provádí přehození nul za jedničky a naopak.

i x1 f-
0 0 1
1 1 0

10.09.2007, 08:15 vytvořil Administrator