| Výuka > Principy počítačů > Logické funkce a Booleova algebra |

Logické funkce a Booleova algebra

Logická funkce:

 Logická funkce

Logická funkce

Kombinaci vstupních dat přiřazujeme hodnotu 0 nebo 1, TRUE nebo FALSE, ANO nebo NE, PRAVDA nebo NEPRAVDA atd.

 0 = nesvítí = nepravda, 1 = svítí = pravda

0 = nesvítí = nepravda, 1 = svítí = pravda

Zápislogické funkce se provádí:

  • pravdivostní tabulkou
  • množinou indexů stavů
  • algebraickým výrazem
  • mapou

Pravdivostní tabulka

i xn ... x3 x2 x1 f
0     0 0 0  
1     0 0 1  
2     0 1 0  
3     0 1 1  
4     1 0 0  
5     1 0 1  
6     1 1 0  
7     1 1 1  

i ... index stavu, 2n řádků

Zápis logické funkce množinou stavů a algebraickým výrazem

i pi Bi Ai Si pi+1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0
2 0 1 0 1 0
3 0 1 1 0 1
4 1 0 0 1 0
5 1 0 1 0 1
6 1 1 0 0 1
7 1 1 1 1 1

Množina stavů:
Si = {1, 2, 4, 7},
pi+1 = {3, 5, 6, 7}

Karnaughova mapa

 Karnaughova mapa pro čtyři proměnné

Karnaughova mapa pro čtyři proměnné

Karnaughova mapa slouží pro zápis logické funkce. Pomocí Karnaughovy mapy musí být možné sestavit algebraický výraz a ten bude správně sestaven pouze tehdy, pokud bude možné popsat každé políčko Karnaughovy mapy. Zjednodušování Karnaughovy mapy se provádí s pomocí Booleovy algebry a jejích pravidel. Pokud by byla Karnaughova mapa špatně navržená, může se stát, že některé políčko nebude možné popsat tak, aby nebylo shodné s jiným.

09.09.2007, 22:26 vytvořil Administrator