| Výuka > Principy počítačů > Komunikace počítačů s využitím modemů |

Komunikace počítačů s využitím modemů

V této části si popíšeme, jak přesně funguje propojení dvou počítačů přes externí modemy s využitím klasické telefonní sítě.

Dříve, kdy byl modem využíván pouze k terminálové emulaci při spojení se vzdáleným počítačem, byly k přenášení dat (souborů) používány protokoly Zmodem, Xmodem a podobně. Dnes modemy převážně slouží ke spojení s Internetem, který ke komunikaci mezi jednotlivými počítači používá protokolu TCP/IP. Pro přenos TCP/IP do počítače přes komutovanou linku s modemy existují v podstatě dva protokoly: PPP a SLIP. Protokol SLIP je starší, jednodušší, klient se obtížněji konfiguruje, ale jeho varianta CSLIP je nejprůchodnější. PPP je naopak novější protokol, který poskytuje při konfiguraci klienta nebývalý luxus včetně autentifikace, nicméně za cenu větší režie.

Dnes se nejspíše setkáte s PPP protokolem a s autentifikací pomocí PAP nebo CHAP. Zvláštní variantu autentifikace CHAP (tzv. CHAP-80) podporují Windows 95, nepodporují ovšem kompresi pro PPP protokol, se kterou můžeme dosáhnout velice dobré výsledky. Neželme ovšem - provideři nám kompresi jen tak neumožní, protože je velmi náročná na hardware jejich ne právě laciných terminálových serverů.

Váš komunikační software přivádí napětí na pin č. 20 sériového portu, ke kterému je připojen externí modem. Napětí představuje signál DTR (Data Terminal Ready). Sděluje modemu, že počítač je zapnut a připraven přenášet data. Ve stejnou dobu počítač zkoumá napětí z modemu na pinu č. 6, což je signál DSR (Data Set Ready), který oznamuje počítači, že modem je připraven přijímat data nebo povely. U normálního modemového spojení musí být oba dva signály přítomny předtím, než se může stát cokoli jiného.

Používáme-li standardní komunikační jazyk pojmenovaný po modemu Hayes, na kterém byl poprvé popularizován, vyšle komunikační software po vodiči jdoucím z pinu č. 2 (vodič DT - Data Transmit), povel do modemu. Povel nařizuje modemu, aby "zvedl sluchátko" a zahájil komunikaci na telefonní lince. Software pokračuje dalším povelem Hayes, který nařizuje modemu aby vydal tónové nebo pulsní signály potřebné pro volbu daného telefonního čísla. Modempovel potvrdí tím, že ho počítači zopakuje na vodiči jdoucím do pinu č. 3 (vodič RD - Receive Data).

Pokud modem na druhém konci telefonního spojení - vzdálený modem - na volání odpoví, vyšle místní modem pozdravný tón, aby vzdálený modem věděl, že ho volá jiný modem. Vzdálený modem odpoví o něco výše posazeným tónem. Pokud je modem vybaven reproduktorem, opravdu jsou slyšet dva tóny.

Po navázání spojení vyšle místní modem do počítače po vodiči do pinu č. 8 signál CD - Carrier Detect. Signál sděluje komunikačnímu software, že modem přijímá nový signál, což je stabilní tón o určitém kmitočtu, který budepozději modulován přenášenými daty. Oba modemy si vzájemně vymění informace o tom, jak si hodlají posílat data. Tomuto procesu se říká Handshake.

Oba dva modemy se musí shodnout na přenosové rychlosti, počtu bitů, které tvoří datový paket - např. jeden byte - kolik bitů bude označovat začátek a kone paketu, zda modemy budou používat paritní bity pro kontrolu chyb a zda budou pracovat v poloduplexu nebo fullduplexu. Pokud místní a vzdálený modem nepoužijí tatáž nastavení, budou buď rozmotávat vysílané znaky, které nedávají smysl nebo budou komunikaci vůbec odmítat.

Chce-li komunikační software vyslat data, nejprve po vodiči jdoucím z pinu č. 4 pošle do sériového portu napětí. Tento signál RTS (Request To Send) ve skutečnosti zjišťuje, zda je modem volný pro příjem dat z počítače. Jestliže modem přijímá vzdálená data, která chce předat do počítače v okamžiku, kdy počítač dělá něco jiného (jako např. ukládání dřívějších dat na disk), počítač v tom případě signál RTS přeruší a sdělí tak modemu, aby tak přestal se zasíláním dat, dokud si počítač neukončí svoji práci a znovu nevydá signál RTS.

Není-li modem příliš zaneprázdněn zpracováváním jiných dat a může tedy přijmout z vašeho systému nová data, vrátí na sériovém vodiči k pinu č. 5 signál CTS (Clear To Send), načež počítač zašle přenášená data po vodiči do pinu č. 2. Modem zasílá data, která obdržel od vzdáleného systému do počítače po vodiči do pinu č. 3. Když modem nemůže přenášet data tak rychle, jak mu je posílá počítač, modem přeruší signál CTS a sdělí tím počítači, aby na chvíli přestal s dalšími daty, dokud se modem nevzpamatuje a signál neobnoví.

Na druhém konci telefonního vedeníslyší vzdálený modem přicházející data jako řadu tónů s různými kmitočty. Demoduluje tóny zpět na digitální signály a ty odešle přijímacímu počítači. Ve skutečnosti mohou oba počítače posílat signály sem a tam současně, protože používaný standardní systém tónů umožňuje modemům na obou koncích rozlišit přijímané a vysílané signály. Požádáte-li komunikační software o ukončení komunikační relace, zašle do modemu jiný povel Hayes, který způsobí přerušení telefonního spojení. Pokud je spojení přerušeno vzdáleným systémem, váš modem přeruší signál CD (Carrier Detect) do počítače, aby informoval software, že komunikace je přerušena.

11.09.2007, 16:57 vytvořil Administrator