| Výuka > Principy počítačů > Klávesnice > Přehled funkcí některých kláves |

Přehled funkcí některých kláves

Klávesa Popis
Shift zvedák (při stisknuté klávese se píší velká písmena nebo znaky uvedené v horní části klávesy)
Ctrl (ConTRoL) řídit (má funkci pouze v kombinaci s nějakou další klávesou)
Alt (ALTernate) měnit (má funkci pouze v kombinaci s nějakou další klávesou)
Esc (ESCape) zmiz (zrušení operace)
Backspace mezeru nazpět (maže znak na pozici vlevo od kurzoru)
Delete smazat (maže znak na pozici vpravo od kurzoru)
SpaceBar mezerník
Enter vstup (nový řádek, ukončení odstavce nebo potvrzení nějaké operace)
Caps Lock zapíná/vypíná automatické psaní velkých písmen
Num Lock zapíná/vypíná numerickou část klávesnice
Tab oddělovač (více mezer, tvorba odsazení odstavce, další funkce podle programu)
Page Up o obrazovku zpět
Page Down o obrazovku dále
Home na začátek
End na konec

11.09.2007, 11:48 vytvořil Administrator