| Výuka > Principy počítačů > Klávesnice > Ovládací část |

Ovládací část

Ovládací část sestává z deseti kláves, které leží mezi alfanumerickou a numerickou částí klávesnice. Slouží pro posun kurzoru či další práci spojenou s úpravou textu. Význam jednotlivých kláves je popsán v tabulce popisující jejich činnost. I zde záleží na programátorovi, jaké funkce těmto klávesám přiřadí. Standardně např. klávesa Delete maže znak vpravo od aktuální pozice kurzoru, ovšem programátor může dát této klávese funkci např. zpomalování vozidla v počítačové hře.

11.09.2007, 11:51 vytvořil Administrator