| Výuka > Principy počítačů > Klávesnice > Numerická část |

Numerická část

Numerická část, někdy se jí též říká "kalkulačka", slouží k rychlému zápisu matematických znaků (číslic a některých operací). Její využití je zejména při častém zadávání číselných hodnot a dnes již i k vytáčení telefonního čísla, pokud počítač toto umožňuje. Při práci s ní se nesmí zapomínat na klávesu Num Lock (zámek pro numerickou klávesnici), která slouží jako vypínač této části klávesnice. Nutno ještě podotknout, že vypnutím klávesy Num Lock (zhasnutí světelné diody s názvem Num Lock) dále fungují šedé klávesy umístěné v této části klávesnice.

Numerické klávesy (0 - 9) fungují též, ne jako numerické (nepíší čísla), ale jako ovládací (posun v textu, atp.). Jako další poznámku bych chtěl zmínit ASCII kódy kláves. Zejména při programování se nesmí zapomínat že každá klávesa nebo kombinace kláves má svou ASCII hodnotu. Tedy i např. klávesa s číslem 5, umístěná na numerické části klávesnice, má jinou hodnotu než tatáž klávesa v části alfanumerické.

11.09.2007, 11:49 vytvořil Administrator