| Výuka > Principy počítačů > Klávesnice > Část funkčních kláves |

Část funkčních kláves

Poslední částí je část funkčních kláves. Tyto funkční klávesy mají význam podle použitého software, ale jak bývá zvykem, většinou klávesa F1 slouží pro vyvolání nápovědy a F10 pro ukončení programu. Zde se programátor může opravdu předat s funkcemi kláves F1 - F12, třeba tak, jak je zvykem u některých leteckých simulátorů.

11.09.2007, 11:52 vytvořil Administrator