| Výuka > Principy počítačů > Klávesnice > Alfanumerická část |

Alfanumerická část

Alfanumerická část slouží, stejně tak jako psací stroj, k psaní znaků. Některé klávesy obsahují jeden znak a některé znaků více (dva) z nichž jeden je uveden na klávese nahoře a druhý dole. Pokud chceme zapsat znak, který je na klávese nahoře, musíme zároveň s touto klávesou držet stisknutou klávesu Shift (její význam je popsán v tabulce s informacemi o některých klávesách). Existuje spousta rozložení kláves na klávesnici. To je dáno národními zvyklostmi a proto je možné setkat se s různými typy klávesnic.

Dnešní standard je klávesnice se 101 - 102 klávesami podobně, jak je uvedeno na obrázku. Na následujícím obrázku je uveden příklad rozoložení klávesnice Dvorak, což je klávesnice, kterou navrhl ve třicátých letech August Dvorak a údajně měla sloužit pro rychlejší psaní. Nejčastější znaky jsou pak uvedeny v prostřední řádce.

 Rozložení klávesnice Dvorak

Rozložení klávesnice Dvorak

11.09.2007, 11:47 vytvořil Administrator