| Výuka > Principy počítačů > Klávesnice a myš |

Klávesnice a myš

 Bezdrátová klávesnice a myš

Klávesnice a myš

Klávesnice je neoddělitelnou součástí počítače a bez ní by nebylo možné s počítačem pracovat (jak byste například napsali dopis?). Hovoří se o tzv. vstupním zařízení, což znamená že pomocí něj uživatel komunikuje a zadává příkazy počítači.

Sestává ze čtyř základních částí alfanumerická obsahující písmena a číslice, jejíž rozložení odpovídá psacímu stroji, numerická obsahující číslice, rozložením podobná kalkulačce, funkční klávesy umístěné nahoře v jedné řadě kláves označených F1 až F12 a část ovládací sdružující klávesy pro ovládání kurzoru, nacházející se mezi alfanumerickou a numerickou částí klávesnice.

Rozložení kláves je určeno příslušnými místními zvyklostmi, proto například klávesnice používaná v německu má některé klávesy umístěny jinde než například klávesnice s českým rozložením. České rozložení kláves umožňuje zápis i speciálních znaků - znaky s diakritikou (písmena s háčky a čárkami), neproti tomu anglické rozložení tyto znaky nezná, proto mají příslušné klávesy při tomto rozložení jiný význam.

Jelikož je práce s klávasnicí základní činností s počítačem, zvládnutí práce s ní je věnováno více prostoru. Zaměřme se proto na alfanumerickou část a popišme si některé důležité klávesy. Jejich popis je v následující tabulce.

klávesa popis
ESC (Escape) Zrušení akce, zavření dialogového okna bez uložení změn
F1 - F12 Jejich funkce je závislá na použitém programu; obecně platí F1 = Nápověda, F10 = Hlavní nabídka
BackSpace Maže znaky vlevo od aktuální pozice textového kurzoru
Tab (Tabulátor) Přesouvá textový kurzor vpravo na tabelační zarážku; přesouvá výběrovou položku na další pozici, odkaz či tlačítko
Caps Lock Přepíná trvalé psaní velkých písmen
Num Lock Přepíná použití numerických symbolů
Enter Potvrzení zadaných hodnot, vytvoření nového odstavce při psaní textu
Ctrl, Alt Ve spojení s jinou klávesou vytváří tzv. klávesovou zkratku pro vyvolání událostí
Insert Ovládání režimu přepisování či vkládání znaků
Delete Maže znaky vpravo od aktuální pozice textového kurzoru; maže označené zástupce a složky
Home Přesouvá textový kurzor na začátek řádku
End Přesouvá textový kurzor na konec řádku
PageUp Posouvá text o obrazovku vpřed
PageDown Posouvá text o obrazovku vzad
Kurzorové šipky Ovládání pohybu textového kurzoru
Mezerník Vytváří mezeru mezi dvěma znaky
PrintScreen Uloží obsah obrazovky do schránky (tzv. Screenshot)
Klávesy Win Vyvolání nabídky Start nebo kontextové nabídky
Shift V kombinaci se znakovou klávesou vloží velké písmeno nebo znak uvedený v horní části klávesy

Některé klávesy obsahují více znaků - mnohdy i čtyři. Pokud si klávesu pomyslně rozdělíte na čtyři části tak, jak je na následujícím obrázku, vězte že to, co je na klávese vlevo budete zapisovat při anglickém rozložení klávesnice, a to co je vpravo zase při českém rozložení. To co je na klávese nahoře zapíšete při současně stisknuté klávese Shift, a to co je dole pak bez Shiftu.

Pokud tedy budete chtít zapsat znak "2" - dvojku - můžete to pomocí této klávesy udělat dvojím způsobem. Buď si přepnete (většinou klávesovou zkratkou [levýAlt]+[Shift]) klávesnici na anglické rozložení a stisknete tuto klávesu nebo při českém rozložení stisknete Shift a tuto klávesu. Nejpohodlnější je ovšem stisknout adekvátní klávesu na numerické klávesnici, neboť na tu nemá vliv použité rozložení (třetí způsob).

 Použití klávesy s více symboly

Použití klávesy s více symboly

Myší se ovládá tzv. kurzor, který se zobrazuje na monitoru. Jeho prostřednictvím se zadávají příkazy, vybírají ikony, potvrzují tlačítka, atp. Některé operace je možné provádět i na klávesnici tzv. klávesovymi zkratkami nebo příslušnými klávesami přímo uzpůsobenými pro tuto činnost.

Myš obsahuje většinou dvě tlačítka (někdy i tři) a některé jsou navíc doplněny o kolečko či ovládací páčku umístěnou mezi obě tlačítka. Levé tlačítko se používá k výběru či označování, pravé pak pro vyvolání kontextových nabídek. Kolečko je určeno pro plynulý posun obsahu obrazovky (má šetřit až 30 % veškerého pohybu myší), zejména je šikovné při pročítání WWW stránek nebo souvislého textu.

 Optická myš Microsoft IntelliMouse

Optická myš Microsoft IntelliMouse

Myši jsou propojeny s počítačem prostřednictvím kabelu, ovšem je možné se setkat i s myší rádiovou nabo infra, přičemž oba typy myší jsou tzv. bezdrátové. Co je však podstatnější je mechanizmus přenosu pohybu myši na obrazovkový kurzor.

Starší myši využívaly pro přenos pohybu kuličku umístěnou na spodní straně myši (tzv. kuličková myš), novější již obsahují miniaturní optický snímač (tzv. optické myši). U kuličkových myší se uživatel často potýkal s problémem napřesného pohybu v důsledku znečištění snímačů, ke kterým přiléhá uvnitř myši kulička, proto je bylo nutné často čistit. U optických myší toto odpadá, neboť neobashuje žádné mechanické části pro přenos pohybu. U optických myší je ovšem jeden problém - pohyb musí být vykonáván na povrchu, který není lesklý (např. zrcadlo, aluminiový obal od čokolády nebo vyleštěné sklo nejsou ty správné povrchy, neboť optický snímač snímá sám sebe a ne strukturu povrchu, podle kterého se pak vyhodnocuje změna pozice).

09.09.2007, 11:15 vytvořil Administrator