| Výuka > Principy počítačů > Joystick |

Joystick

 Joystick

Joystick

K dalším polohovacím zařízením patří joystick. Tento pákový ovladač se připojuje k počítači pomocí 15 kolíkového konektoru přes tzv. game port. Game port nepotřebuje žádné přerušení (IRQ) ani vlastní kanál (DMA). Potřebuje pouze vlastní bázovou adresu, která by měla být v rozsahu 0200 - 0207.

Podle typu použití joysticku se můžeme setkat se třemi typy:

Pokud je v počítači více game portů, musí se zvolit, který z nich bude používán. Jeden game port bývá vždy u zvukové karty a další např. na vstupně/výstupní kartě. Další game porty pak, pro bezproblémový chod joysticku, musí být pomocí jumperů deaktivovány, aby nedocházelo ke konfliktům.

11.09.2007, 12:47 vytvořil Administrator