| Výuka > Principy počítačů > Hradla |

Hradla

      

Hradla OR, NOR a NOT

   

Hradla AND a NAND

Realizace základních logických funkcí pomocí hradel NAND

A and Bx2 x1 NAND NOR
0 0 1 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 0

   

"A or B" a "A non"

Realizace základních logických funkcí pomocí hradel NOR

   

"A nor B" a "A nand B"

"A non 2"

10.09.2007, 08:35 vytvořil Administrator