| Výuka > Principy počítačů > Grafické adaptéry |

Grafické adaptéry

Videokarta má vliv na to, jaký software může uživatel na počítači provozovat a jak rychle se data na obrazovku přenášejí. Většina videokaret dovoluje práci ve dvou základních režimech:

 • textový režim

  Textový režim je režim, který umožňuje zobrazovat pouze předem definované znaky, jako jsou písmena (A, a, B, b, C, c, ...), číslice (1, 2, 3, ...), speciální znaky (&, ˆ, %, ...) a pseudografické znaky (symboly pro vykreslování tabulek). Tyto znaky jsou přesně definované pomocí matic bodů a je možné je zobrazovat pouze jako celek.

 • grafický režim

  Grafický režim je režim, ve kterém jsou informace zobrazovány po jednotlivých obrazových, bodech tzv. pixelech (Picture Element). Tento režim již nepoužívá předem definované znaky, ale může z jednotlivých pixelů vykreslit prakticky "libovolnou" (závisí na možnostech konkrétní karty) informaci.

U každé grafické karty jsou důležité následující parametry:

 • Rozlišení v textovém režimu

  Počet znaků, které je možné v textovém režimu zobrazit na jednom řádku, a počet řádků, které je možné umístit na obrazovku.

 • Matice znaků

  Počet bodů (ve vodorovném a ve svislém směru), ze kterých se může skládat jeden znak v textovém režimu.

 • Rozlišení v grafickém režimu

  Počet pixelů, které je možné v horizontálním a ve vertikálním směru zobrazit.

 • Počet barev (barevná hloubka)

  Počet barev, které je možné zároveň zobrazit. Udavá se většinou pouze pro grafický režim.

 • Rychlost

  Počet pixelů, které videokarta dokáže vykreslit za jednotku času. Udává se pouze v grafickém režimu.

 Schéma grafické karty

Schéma grafické karty

Moderní videokarty se skládají z následujících částí:

 • Procesor
 • Paměť
 • DAC převodník
 • ROM BIOS

Při práci zapisuje procesor počítače obrazová data do videopaměti. Takto zapsaná data jsou potom čtena procesorem videokarty, který na jejich základě vytváří digitální obraz. Digitální obraz je posílán na vstup DAC (Digital Analog Convertor) převodníku, který z něj vytváří analogový obraz nutný pro moderní monitory, řízené spojitě (analogově) měnící se hodnotou signálů tří základních barev (Red - červená, Green - zelená, Blue - modrá).

TV Tuner

 ATI AIW Radeon 9800 s TV tunerem

ATI AIW Radeon 9800 s TV tunerem

Televizní tuner je počítačová komponenta, která se stará o dekódování televizního signálu na počítačový a naopak. Může být nedílnou součástí grafické karty (jako např. ATI All In Wonder) nebo na zvláštní kartě, která se s grafickou kartou propojuje daným způsobem - kabelem, sběrnicí apod. Samostatné tunery lze většinou propojit pouze s grafickou kartou stejného výrobce (ATI TV Tuner, Matrox Rainbow Runner), ojediněle mohou být i samostatné na grafické kartě nezávislé (Highway Extreme). Kromě promítání televizních kanálů na počítači se používají také k digitalizaci videosignálů (AVI, MPEG, ...)

11.09.2007, 11:24 vytvořil Administrator