| Výuka > Principy počítačů > Ergonomie při práci s osobním počítačem |

Ergonomie při práci s osobním počítačem

Pojem ergonomie je převzat z anglického "ergonomics", který vznikl spojením řeckých slov ergo - práce, nomos - zákon, pravidlo. Pro ergonomii byla ustanovena i Mezinárodní ergonomická asociace a v rámci Evropy Federace evropských ergonomických společností. V této části vám představím jen některé základní zásady, které z ergonomie práce vyplývají a ty jsou shrnuty do následujících 11 bodů:

 Uspořádání pracoviště

Uspořádání pracoviště

 1. Vaše pracoviště by mělo být rozmístěno a umístěno tak, abyste ani Vy, ani zobrazovací jednotka (monitor) nebyli vystavováni přímému slunečnímu světlu nebo Vám hrozilo oslnění.
 2. Vaše pracoviště by mělo být dobře větráno nejlépe přirozenou cestou či nuceně.
 3. Dbejte na to, aby Vaše práce nebyla monotónní.
 4. Po každých dvou hodinách si dopřejte 5 až 10 minutovou přestávku.
 5. Při soustavné práci s počítačem je doporučováno střídat různé činnosti např. i práce mimo počítač.
 6. Udržujte si své pracoviště i počítač uklizené a v bezvadném stavu.
 7. Na zobrazovací jednotce (dále jen monitoru) se nesmí vyskytovat závady, jako je kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů apod.
 8. Monitor musí být umístěn tak, aby se na něm neodráželo světlo či jiné světelné zdroje (okna, světelné stěny, apod.)
 9. Klávesnice musí být umístěna na takové ploše, aby bylo umožněno opření zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný a čistý, znaky musí být dobře čitelné, kontrastní proti pozadí.
 10. Myš či jiné polohovací zařízení taktéž udržujte v čistotě a na takovém místě, aby bylo umožněno opření zápěstí o pevnou podložku (desku stolu) a přívodní kabel (pokud je jím polohovací zařízení vybaveno) musí být umístěn volně, aby bylo umožněno plynulé posouvání tohoto zařízení.
 11. Programové vybavení musí být vhodné pro daný úkol, musí být přizpůsobitelné úrovni znalostí obsluhy, musí poskytovat zpětnou vazbu činnosti, atp.

Více podrobných informací se můžete dočíst v Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci č. 178/2001 Sb.

07.09.2007, 17:49 vytvořil Administrator