| Výuka > Principy počítačů > Další klopné obvody |

Další klopné obvody

 Klopný obvod D

Klopný obvod D

Klopný obvod D

Je to tzv. jednotková paměť
 Klopný obvod T

Klopný obvod T

Klopný obvod T

Tento klopný obvod dělí frekvenci vstupu dvěma Čítač

Čítač

Čítač

Kapacita čítače  Kapacita čítače , kde N ... počet klopných obvodů čítače

Čítače dělíme na synchronní a asynchronní, které mohou přičítat i odečítat hodnotu.


 Dělička impulzů

Dělička impulzů

Dělička impulzů

Dělička impulzů realizovaná pomocí klopného obvodu D

Nezapojený vstup se chová jako jednička. Není však zvykem nechávat nezapojený nějaký vstup, proto se nezapojené vstupy připojují u počítače přes rezistor na konstantní napětí 5 V, což představuje logickou jedničku.
 Registry

Registry

Registry

Registr je paměť o trvalé kapacitě. Kapacita většinou odpovídá délce zpracovávaného slova v počítači. Pro 32-bitové slovo jsou použity 32-bitové registry.

Prakticky rozdělujeme registry do tří skupin:

  • Stavové registry - mají takovou kapacitu, která postačuje pro uchování daného stavu
  • Statické registry - mohou pouze zapsat a číst slovo
  • Dynamické registry - mohou po zadání slova jej po jednom bitu vysouvat apod. (např. posuvné registry)

10.09.2007, 17:50 vytvořil Administrator