| Výuka > Principy počítačů > Cviky pro uvolnění |

Cviky pro uvolnění

Všechny cviky provádějte pomalu, v klidu, bez rychlých změn a bez zbytečného přepínání svalů. Mějte na paměti své fyzické dispozice. Při cvičení se můžete zaměřit pouze na cviky v oblastech, kde cítíme velkou únavu, ostatní můžeme vynechat. Cvičte pouze tehdy, pokud to dovolují pracovní prostory a pokud Vaše fyzické zdraví dovoluje příslušný cvik vykonat. Pro cvičení používejte vždy tu ruku, kterou více namáháte (např. tu, kterou ovládáte myš apod.). Při všech cvicích je důležité pravidelné, někdy až hluboké, dýchání.

 • Ruku si položte na šíji, hlavu pomalu předklánějte směrem k hrudníku a mírně přitom rukou tlačte na šíji. Cvik několikrát zopakujte.
 • Hlavou střídavě a pomalu otáčejte vlevo a vpravo, v krajní poloze vždy vydržte cca 10 s.
 • Pravou ruku položte přes temeno hlavy na levé ucho a se vztyčenou bradou jemně tlačte pravé ucho k pravému rameni. Vydržte cca 10 s a cvik opakujte na druhou stranu a po malé přestávce oba cviky opakujte.
 • Střídavě provádějte kroužení rameny dopředu a dozadu jak v sedě, tak ve stoje.
 • Sepněte ruce nad hlavou, propněte ruce v loktech a setrvejte cca 10 s. Poté ruce uvolněte a cvik ještě několikrát opakujte.
 • Natáhněte jednu ruku před sebe, ohněte ji v zápěstí a druhou rukou ji za hřbet tlačte směrem k tělu. Ruce můžete i vyměnit a cvik opět několikrát opakovat.
 • Dlaně obou rukou otočte vzhůru, roztáhněte od sebe prsty, setrvejte cca 10 s a poté sevřete obě ruce v pěst. Cvik několikrát opakujte.
 • V sedě s nádechem zakloňte hlavu, s výdechem jí předkloňte. Poté uklánějte hlavou střídavě vlevo a vpravo tak, aby brada směřovala vždy vpřed.
 • Ve stoje sepněte obě ruce v týle, lokty tlačte mírně vzad a otáčejte hlavou jak ve vzpřímené poloze, tak i v předklonu a záklonu.
 • Obě ruce položte volně na stehna, s nádechem tlačte ramena směrem dolů, lopatky tlačte směrem k sobě a bradu směrem ke krku. Při výdechu tuto polohu uvolněte.

Procvičovat můžete také oční svaly. Všechny cviky můžete provádět s očima jak se zavřenýma, tak i s otevřenýma, případně je můžete i střídat. Jednotlivé cviky provádějte 4 až 6 krát po sobě. Před jednotlivými cviky oči uvolněte jemným přiložením dlaní na zavřená víčka a v této poloze setrvejte cca 10 s.

 • Pohybujte očima nahoru a dolů.
 • Pohybujte očima vlevo a vpravo.
 • Pohybujte očima úhlopříčně.
 • Kroužete očima.
 • Očima zkuste opsat některá písmena abecedy (např. H, A, B, M, S, T, U, V).
 • Předpažte, ohněte ruku v zápěstí a sledujte očima nehet prostředníčku. Ruku pomalu přibližujte a oddalujte.
 • Střídavě zaostřujte na blízký předmět (cca 30 cm) a předmět vzdálený.
 • Vědomě mrkejte víčky po dobu cca 10 s, poté oči uvolněte přiložením dlaní a cvik opakujte ještě 3 krát.

07.09.2007, 17:53 vytvořil Administrator