| Výuka > Principy počítačů > Číselné soustavy |

Číselné soustavy

 Ukázka vyjádření hodnoty ve dvojkové soustavě

Ukázka vyjádření hodnoty
ve dvojkové soustavě

V každodenním životě se setkáváme s mnoha číselnými údaji ve formě přirozených čísel (počet kusů, osob, atp.). Každé přirozené číslo je možné zapsat pomocí deseti číslic 0, 1, ..., 9. Předpis, podle kterého se zápis daného čísla provádí se nazývá desítková soustava nebo také soustava o základu deset. Zachováváme přitom úmluvu, že číslice, která stojí na prvním místě zleva, není nula (tzn. že nemáme na mysli zápisy tvaru 0132).

Jsou to množiny čísel, na které jsou definovány aritmetické operace.

  • Desítková {0, 1, ..., 9}
  • Dvojková {0, 1}
  • Osmičková {0, 1, ..., 7}
  • Šestnáctková {0, 1, ..., 9, A, B, ..., F}

Maximální zobrazitelné číslo = základm+n

Vzorec pro výpočet maximálního zobrazitelného číla

kde m ... počet řádů před desetinnou čárkou, n ... počet řádů za desetinnou čárkou

Například dvě místa v desítkové soustavě jsou: k = zn+1 = 102 = 100

Pokud chcete získat počet bitů na zapsání čísla k, použije se následující matematická operace:

 Vzorec pro výpočet počtu bitů pro zapsání čísla k

Vzorec pro výpočet počtu bitů pro zapsání čísla k

09.09.2007, 11:43 vytvořil Administrator