| Výuka > Principy počítačů > Centrální jednotka |

Centrální jednotka

 Centrální jednotka

Centrální jednotka

Výkonné části počítače jsou umístěny v počítačové skříni označované jako case a pak podle svého provedení na mini-tower, midi-tower, big-tower, desktop, slim, atp. Provedení desktop nebo slim (menší varianta skříně) jsou určeny pro pracoviště, kde bude monitor postaven přímo na case, mini a midi-tower (liší se většinou počtem pozic pro další zařízení) je určen pro pracoviště, kde case je umístěn vedle monitoru nebo ve speciální poličce, jež bývá součástí pracovního stolu. Big-tower bývá umístěn přímo na podlaze poblíž celého pracoviště.

Na přední straně počítačové skříně jsou umístěny signalizační diody, které uživatele informují o zapnutí počítače (většinou žlutá nebo zelená LED dioda) a práci s pevným diskem (červená LED dioda). Je zde též umístěno tlačítko pro zapnutí počítače (bývá odlišeno od ostatních svojí velikostí, barvou či tvarem) a tzv. tlačítko Reset, sloužící při tzv. zamrznutí počítače k jeho opětovnému nastartování (studený start počítače). Toto tlačítko používejte pouze ve vyjímečných situacích, kdy není možné počítač restartovat prostřednictvím operačního systému nebo v krajním případě tzv. teplého startu (klávesová zkratka [CTRL]+[ALT]+[DELETE]).

Dále jsou zde vyústěny mechaniky pro přenosná média - diskety, CD-disky, DVD-disky, atp. Někdy se zde můžete setkat i s tzv. rámečkěm pro výměnný pevný disk.

Na zadní straně skříně jsou umístěny konektory pro připojení dalších periférií, jako jsou monitor, klávesnice, myš, tiskárna, skener, atp. Konektory jsou konstruovány tak, aby je nebylo možné zapojit opačně nebo k nim připojit jiné zařízení, než pro které je určeno. Některé jsou omezeny tvarem, jiné zase svojí velikostí nebo barvou.

Uvnitř počítačové skříně je umístěna základní deska (motherboard, mainboard), na které je mimojiné osazen mikroprocesor a operační paměť. Mikroprocesor zpracovává jednotlivé instrukce. Jeho výkon bývá podstatný pro výkon celého systému.

Operační paměť (RAM) slouží k ukládání dat za běhu programu. Jelikož je tato paměť mnohem rychlejší než např. pevný disk. Při spuštění programu je nahrán do operační paměti, kde pracuje, stejně tak při zapnutí počítače je prováděno tzv. zavádění operačního systému, což je v podstatě uložení jádra operačního systému do operační paměti a jeho následné spuštění.

Operační paměť má jednu velkou nevýhodu - při vypnutí počítače (odpojení od elektrické sítě atp.) dochází k jejímu vymazání, proto se veškerá data trvale uchovávají na paměťových médiích (pevný disk, disketa, CD-ROM, atp.), které jsou nepřímo připojeny k základní desce.

Pokud základní deska neobsahuje zvukový nebo grafický chip (integrovaná zvuková či grafická karta), jsou tyto realizovány přídavnými kartami zapojenými k základní desce prostřednictvím tzv. slotů. Obdobně je tomu i v případě síťové karty či modemu.

Nedílnou součástí každé počítačové skříně je i zdroj, který jednak přivádí napětí k jednotlivým komponentám uvnitř centrální jednotky a zároveň provádí i její částečné chlazení. Chlazení počítačové skříně je dosti podstatné, neboť při dosažení vysokých teplot uvnitř skříně pak dochází k nestabilitě systému a někdy též k poškození některých součástí (mikroprocesour, paměť, atp.). Proto se mnohdy integruje do vnitřní části i několik aktivních chladičů (větráčky), které usměrňují proudění vzduchu uvnitř skříně. Vždy platí pravidlo, kdy je horký vzduch odváděn ven ze skříně, ne tedy že by byl studený vzduch směrován na příslušnou komponentu.

09.09.2007, 11:06 vytvořil Administrator