| Výuka > Principy počítačů > Bernoulliho disky |

Bernoulliho disky

 Bernoulliho disky

Bernoulliho disky

Bernoulliho disky pracují na principu tzv. Bernoulliho efektu. Jde v podstatě o stejný princip jako ten, díky kterému letadla létají. Disk se po vložení do mechaniky roztočí a proudění vzduchu vháněné mezi pouzdro a horní povrch disku způsobí jeho přiblížení k zápisové a čtecí hlavě. Hlava se disku nedotýká, proudící vzduch zabraňuje usazování nečistot. Navíc je disk odolný vůči nejrůznějším kolizím a vibracím. V případě, že by čtecí nebo zápisová hlava měla totiž dopadnout na disk, což by u klasického zařízení vedlo k jeho jistému zničení, flexibilní Bernoulliho disk od ní prostě na okamžik odskočí a opět se přitáhne zpět. Výrobci těchto disků udávají, že vydrží přetížení až 1000G, což odpovídá pádu ze tří metrů na betonovou podlahu. Díky odolnosti proti vibracím se úspěšně používají na palubách lodí, letadel a automobilů.

 Bernoulliho princip     Bernoulliho princip

Bernoulliho princip

Zdůraznit je třeba přístupovou rychlost, která odpovídá klasickým harddiskům. Bernoulliho disky najdou uplatnění v nejrůznějších oblastech: pro přenos dat v DTP, CAD/CAM a bankovnictví, pro ochranu dat (uzamčení do trezoru) či pro těžké provozy.

10.09.2007, 22:36 vytvořil Administrator