| Výuka > Principy počítačů |

Principy počítačů - diplomová práce

 Diplomová práce tak, jak byla odevzdána

Diplomová práce tak, jak byla odevzdána

Tento materiál byl zpracován jako diplomová práce Tvorba hypertextové dokumentace pro podporu výuky Principů počítačů v roce 2000, jež byla umístěna na Pedagogické falkultě JU v Českých Budějovicích. Zde se již můžete setkat s její mírně upravenou verzí, přičemž úpravy byly zejména provedeny u některých obrázků, schémat a byly též doplněny některé aktuální informace. Navíc byly přidány, s ohledem na mé počítačové kurzy, i kapitoly Osobní počítač a Ergonomie a hygiena práce u počítače. Je v nich shrnut popis osobního počítače z pohledu uživatele začátečníka a informace o uspořádání pracoviště s ohledem na zdraví, doplněné o některé jednoduché cviky pro uvolnění.

Součástí diplomové práce byl i CD disk, obsahující tyto materiály doplněné o videosekvence, které ovšem v této webové verzi, s ohledem na jejich velikost, byly vypuštěny. Dále se zde nesetkáte ani s "odkazovníčkem" na výrobce hardware, jelikož některé firmy zanikly nebo byly transformovány a jejich WWW stránky se velmi těžko udržují v aktuální podobě. Pro vyhledávání je možné použít např.  Logo Google

Obsah diplomové práce

11.09.2007, 17:46 vytvořil Administrator