| Výuka > Prezentace v PowerPointu > Vytvoření prezentace |

Vytvoření prezentace

Prezentaci lze vytvořit jedním z následujících způsobů:

  • na základě prázdné prezentace
  • ze šablony návrhu
  • ze šablony prezentace
  • nová z existující prezentace
  • pomocí Stručného průvodce
  • z jiných zdrojů (jiných programů)

Prázdná prezentace obsahuje pouze jeden prázdný snímek, a je tedy potřeba zvolit si pro prezentaci rozvržení snímku a barevná schémata. Tato možnost se volí tehdy, pokud hodláte vyrobit opravdu jedinečnou prezentaci, jejíž atributy si nastavujete sami.

Další možností je zvolit šablonu návrhu případně šablonu prezentace. Tehdy je Vám nabídnuto automaticky barevné schéma snímku na základě šablony případně i několik snímků podle zvolené strategie. Tyto varianty slouží pro rychlé vytvoření prezentace s využitím přednastavených parametrů pro snímek (snímky).

Prezentaci lze vytvořit též na základě již existující prezentace, přičemž se z původní převezmou barevná schémata i rozložení snímků a je možné pouze modifikovat obsah prezentace. Mnohdy se tento způsob využívá při změně obsahu prezentace a zároveň při zachování její struktury.

PowerPoint nabízí také celou řadu průvodců, kteří autorovi pomohou vlastní prezentaci sestavit podle zvolené strategie. Průvodce se dotazuje na konkrétní údaje a uživatel je vyplní, čímž zadá potřebné údaje pro prezentaci. Průvodců se používá jen velmi zřídka, neboť každý uživatel nejspíše ocení možnosti vlastního návrhu prezentace jedním z předchozích způsobů.

Nabízí se též varianta vytvoření prezentace z jiných zdrojů, kterými mohou být prezentace vytvořené konkurenčními produkty či např. údaje z wordovského dokumentu nebo sada obrázků pro tvorbu galerie fotografií.

 Tlačítko Nový z panelu nástrojů Standardní

Obecně je tedy možné prezentaci vytvořit v PowerPointu pomocí tlačítka Nový v panelu nástrojů Standardní nebo v nabídce Soubor - Nový volbou příslušného způsobu tvorby prezentace, potažmo otevřením a modifikováním jiné prezentace (někdy bývá označeno jako importování prezentace).

31.08.2007, 15:33 vytvořil Administrator