| Výuka > Prezentace v PowerPointu > Spuštění prezentace |

Spuštění prezentace

Hotová prezentace se spouští několika způsoby:

  • v nabídce Prezentace - Spustit prezentaci
  • klávesou [F5]
  • tlačítkem  Spuštění prezentace

PowerPoint umožňuje též automatické spuštění prezentace při jejím otevření. Prezentaci je nutné uložit pod typem Předvádění PowerPoint (přípona souboru .PPS). Pokud takovouto prezentaci otevřete, automaticky se zahájí a spustí.

31.08.2007, 15:45 vytvořil Administrator