| Výuka > Prezentace v PowerPointu > Pravidla úspěšné prezentace |

Pravidla úspěšné prezentace

Aby se stala prezentace úspěšnou, existuje několik pravidel, která mohou výsledek značně ovlivnit, proto si tato pravidla nyní představíme.

 • S posluchači je nutné aktivně komunikovat

  Každá prezentace by měla začít přivítáním se s posluchači a skončit poděkováním za pozornost a rozloučením se. I tyto faktory působí příznivě na celkový dojem z prezentace. V průběhu prezentace by měl též přednášející s posluchači vést dialog, klást otázky a pohotově (možná i vtipně) na ně reagovat.

 • Je nutné zvolit vhodný styl pro příslušnou prezentaci

  Atmosféra při prezentaci "veselých věcí" by měla být též veselá, při smutných či seriózních záležitostech naopak vážnější.

 • Za každých okolností se musí přednášející ovládat

  Prezentace, při které se přednášející urazí či rozzuří, nebude rozhodně úspěšnou, neboť i jeho psychická pohoda bude poté přenesena na jeho publikum. Již v autoškole mi můj učitel pravil, že řidič musí být flegmatik s klidnou povahou, a myslím že stejné pravidlo platí i při prezentaci. Rozčilování či bouřlivá hádka s posluchači k úspěchu rozhodně nevede.

 • Na posluchače působí i gestikulace přednášejícího

  Výstup přednášejícího by se neměl podobat artistickému číslu, ovšem i gestikulace na posluchače do značné míry působí. Například rozkládání rukou směrem od těla působí na posluchače jako gesto otevřenosti, ruce založené napovídají o obranném postoji nebo pocitu uzavřenosti. Ruce obecně jsou velkým magnetem pro oči posluchače, proto by se s nimi mělo i ukazovat právě to důležité, nač je třeba upozornit. Osobně používám ukazovátka či jiné pomůcky pouze výjimečně, zejména v situacích, kdy nemohu dosáhnout při promítání na to, co bych chtěl zdůraznit či ukázat.

 • Posluchače musíte zaujmout

  Pokud se Vám nepodaří během prvních 15 minut posluchače zaujmout, pak se to bude dohánět již velmi těžko. Vědecky je dokázáno, že člověk ztrácí po určité době pozornost, proto by díky přednášejícímu neměl mít čas na to pozornost ztrácet.

 • Dopředu se seznamte s prostředím, kde bude prezentace probíhat

  Snad nejhorší situace může nastat, když si připravíte nádhernou prezentaci, splňující celou řadu pravidel, ovšem po příchodu do přednáškového sálu zjistíte, že zde není k dispozici odpovídající technika nebo je technika dočasně mimo provoz. Pak je Vám nádherná prezentace, např. na CD disku, úplně k ničemu. Pokud tedy máte možnost navštívit příslušné prostory, kde bude prezentace probíhat, rozhodně se zaměřte na následující body:

  1. zda je místnost dostatečně velká pro předpokládaný počet účastníků, aby nedošlo k tomu, že se bude několik posluchačů během prezentace krčit na jedné židli, nebo naopak, posluchačů bude tak málo, že se v obrovském sále snadno přehlédnou
  2. zda je v místnosti projekční technika, kterou bude možné využít (upřesnit si např. den předem telefonicky, zda je technika opravdu funkční a na svém místě)
  3. nechat si projekční techniku předvést a v rychlosti se ji naučit obsluhovat
  4. jaké jsou světelné podmínky v místnosti, aby nebyla prezentace narušena silným slunečním světlem (pro tuto situaci zjistit i způsob zatemnění)
  5. jak je řešeno větrání v místnosti, neboť i čerstvý a nevydýchaný vzduch je třeba pro udržení pozornosti
  6. zda-li je k dispozici např. zásuvka pro připojení svého počítače, pokud jej budete potřebovat
  7. zda-li je možné připojení k internetu, pokud jej budete potřebovat
  8. zda-li bude možné zařídit občerstvení pro posluchače, pokud to situace a finanční možnosti dovolují
  9. kde jsou toalety, případně i místnost pro nezbytnou hygienu
  10. zda je místnost světlá či tmavá (barva stěn)
  11. zda jaká je v místnosti akustika případně, je-li k dispozici nějaké funkční ozvučení
  12. zajistěte si kontakt na technika či odpovědnou osobu, která Vám pomůže v případě nějakých technických problémů
 • Mějte vždy časovou rezervu, prezentaci si vyzkoušejte nanečisto

  Na většině prezentací, které posluchače zaujmou, bývá pokládána celá řada otázek, a proto je vhodné mít dostatek času jak na vlastní prezentaci, tak i na případné odpovědi na všetečné otázky. Nepůsobí dobře, pokud přednášející znatelně přetahuje dobu, pro kterou byla prezentace vyčleněna nebo pokud si "své odříká" a do konce prezentace by jen tak postával a snažil se z posluchačů za každou cenu nějaké otázky vymámit. Pro případ, kdy se prezentace přesně vešla do vymezeného času a na dotazy posluchačů již nezbylo tolik času, je vhodné nabídnout například svůj kontakt pro případné další dotazy či diskuzi nad daným problémem. Osobně například nedávám posluchačům telefonický kontakt, ale zásadně e-mailový, neboť nemám možnost se jim vždy plně věnovat ve chvíli, kdy oni potřebují.

 • Úvod a závěr prezentace by měl přednášející znát zpaměti

  Jedna moudrost praví: "Čert nikdy nespí", proto si rozhodně minimálně začátek a konec prezentace nastudujte zpaměti. Může se stát, že právě na začátku či v závěru prezentace se technika rozhodne stávkovat, vy však můžete prezentaci pohodlně zahájit či zakončit v době, kdy se technik pokouší techniku zprovoznit.

31.08.2007, 15:22 vytvořil Administrator