| Výuka > Prezentace v PowerPointu > Práce s textem |

Práce s textem

Pro práci s textem je důležité mít vytvořená textová pole, do kterých se text vkládá.

 Tlačítko Textové pole z panelu nástrojů Kreslení

Textové pole se vytváří v nabídce Vložit - Textové pole nebo pomocí tlačítka Textové pole, které je součástí panelu nástrojů Kreslení. Tažením myší se určí umístění a šířka textového pole, do kterého je možné ihned po vytvoření psát.

 Změna velikost textového pole

Změna velikost textového pole

Změna velikosti textového pole se provádí označením textového pole (kliknutím uvnitř textového pole) a poté tažením myší za jedno z osmi oušek umístěných v rozích a uprostřed hran textového pole.

Jistě jste ale zpozorovali, že je u textového pole ještě jedno ouško, které je odlišeno barevně. Toho se používá pro otáčení s textovým polem.

Pokud potřebujete změnit umístění textového pole, opět je nutné jej označit, uchopit jej za hranu a tažením myší jej přesunout na novou pozici.

 Umístění textového pole

Umístění textového pole

Velikost i pozici textového pole lze též nastavovat přesně zadáním konkrétních hodnot, což se provádí označením příslušného pole a volbou v nabídce Formát - Textového pole na záložkách Velikost nebo Umístění. Tím je možné tedy například docílit přesného umístění textového pole, které bude na více snímcích na stejné pozici - například název snímku.

Při nastavování formátu textového pole je též možné definovat na záložce Textové pole kotvicí bod textu, vnitřní okraje, zalamování textu atp.

 Formát textového pole

Formát textového pole

Při formátování textu lze postupovat stejně, jako například v textovém editoru, tzn. nejprve označit to, co budete formátovat, a poté je možné s formátováním začít. PowerPoint umožňuje formátovat text i v celých textových polích. Pro tento případ je nutné mít textové pole označeno, což se provede kliknutím uvnitř textového pole a poté kliknutím na jeho okraj (textový kurzor, který se umístil dovnitř pole, zmizí).

 Formát písma

Formát písma

Jednotlivé vlastnosti je možné nastavovat pomocí panelu nástrojů Formát nebo v dialogovém okně, které se vyvolá pomocí nabídky Formát - Písmo. Mezi základní vlastnosti písma patří typ písma, velikost, řez, barva a efekty pro zvýraznění.

Při nastavování písma je nutné myslet na to, jak bude později text vypadat. Měl by zůstat čitelný a dostatečně výrazný. S množstvím barev buďte značně opatrní (všeho moc škodí).

V textovém poli mohou být i odstavce, proto je nutné se seznámit i s vlastnostmi pro formátování odstavců. K těm základním patří řádkování, zarovnání, stupeň osnovy, vlastnosti pro odrážky a číslování. Tyto vlastnosti se opět nastavují pomocí panelu nástrojů Formát případně ve stejnojmenné nabídce.

Pokud potřebujete vložit do textového pole speciální symboly, lze využít mapy znaků jako v textovém editoru. Kurzor musí být tedy umístěn na dané pozici v příslušném textovém poli a pomocí nabídky Vložit - Symbol zobrazíte mapu znaků. Jednotlivé znaky jsou reprezentovány konkrétním písmem, přičemž nejznámější obrázkové písmo nese název Wingdings (velice často se používá i písmo Symbol).

PowerPoint umí do snímku automaticky vložit datum nebo číslo snímku pomocí nabídky Vložit. Tyto prvky jsou umístěny v zápatí snímku. Záhlaví zde také naleznete, ovšem používá se při práci s Poznámkami a podklady na stejnojmenné záložce.

 Tlačítko Pravopis z panelu nástrojů Standardní

Stejně jako textový editor, i PowerPoint podporuje kontrolu pravopisu, se kterou se pracuje ve stejném duchu. Její spuštění provedete klávesou F7, tlačítkem Pravopis v panelu nástrojů Standardní případně pomocí nabídky Nástroje - Pravopis.

02.09.2007, 20:58 vytvořil Administrator