| Výuka > Prezentace v PowerPointu > PowerPoint |

PowerPoint

PowerPoint patří stejně jako OpenOffice Impress, Corel Presentations, Harvard Graphics či Freelance Graphics do kategorie programů pro tvorbu prezentací. PowerPoint umožňuje importovat i prezentace z různých programů, stejně tak i export do rozmanitých formátů, včetně grafických či do podoby WWW stránek.

Díky modernizaci programů doznává i PowerPoint určitých změn, ovšem většina z nich není po vizuální stránce radikální, proto se budete při přechodu na novější verzi velmi snadno v prostředí orientovat.

Při prvním pohledu na prostředí PowerPointu Vám bude do značné míry připomínat např. textový editor MS Word. Při základním rozložení budete moci využívat panelů nástrojů, na kterých je většina tlačítek stejných, jako v právě zmiňovaném textovém editoru. Ploše, na kterou se bude prezentace postupně vytvářet, se říká snímek (slide). Na tento snímek se budou vkládat tzv. objekty, jejichž základem je textové pole. Dalšími objekty jsou obrázky, videoukázky, grafy, diagramy, tabulky, atp. Pro vkládání těchto objektů lze využít nabídku Vložit, schránku (clipboard) nebo panel nástrojů Kreslení.

Formátování textu se provádí též obdobně, jako v textovém editoru, a je zde proto nutné dodržovat celou řadu typografických pravidel (za domácí úkol si prostudujte např. www.typo.cz nebo www.typografie.unas.cz).

Při práci s PowerPointem se můžete setkat s těmito režimy zobrazení:

  • Editační zobrazení
  • Řazení snímků
  • Zobrazení osnovy
  • Přehrávání prezentace

31.08.2007, 15:29 vytvořil Administrator