| Výuka > Prezentace v PowerPointu > Podklady a tisk prezentace |

Podklady a tisk prezentace

 Tisk prezentace a podkladů

Tisk prezentace a podkladů

Nejen pro rozsáhlejší prezentace je velmi vhodné připravit pro posluchače tištěnou verzi celé prezentace. Dostanou tak k dispozici stejné podklady, jaké jim přednášející prostřednictvím vizualizační techniky promítá a mohou si k nim připisovat své vlastní postřehy či poznámky. Nastavení tisku zahájíte v nabídce Soubor - Tisk.

Při tisku je možné zvolit, které části prezentace budete tisknout. Mohou to být jednotlivé snímky, každý snímek tedy bude umístěn na jednom listě (můžete si též zvolit přizpůsobení Na velikost papíru), podklady, poznámky či osnovu.

Podklady jsou jakési náhledy na snímky, kterých je možné na jeden list papíru umístit několik (1, 2, 3, 4, 6, 9). Při tisku 3 náhledů na stránku se vedle snímku umístí několik řádků pro ruční vpisování poznámek.

Součástí prezentace mohou být i poznámky u každého snímku, které si přednášející připraví. Tyto poznámky mohou obsahovat např. zadané příklady, ukázky řešení jednotlivých příkladů, vysvětlení některých pojmů atp. I tyto poznámky je možné samostatně vytisknout jako podklady k prezentaci.

Velmi praktické pro přednášejícího je vytištění osnovy. Vidí zde jednotlivé textové informace, které jsou na příslušném snímku a nestane se tak, že by nebyl připraven na to, co bude následovat při přechodu na další snímek. Doporučuje se tuto osnovu mít k dispozici v situaci, kdy se konkrétní prezentace představuje poprvé a přednášející ji ještě nemá úplně stoprocentně naučenou a vyzkoušenou.

Před tiskem je možné též zadat, kolik kopií budete tisknout, zda je chcete kompletovat, mají-li se tisknout barevně nebo co konkrétně (které snímky) chcete vytisknout. Je vhodné před vlastním tiskem provést náhled a zkontrolovat si tak, co a jak bude vytištěno.

Obvykle, pokud používám tištěné podklady, volím "levnější" tisk černo-bílý, s tiskem tří podkladů na stránku. Jednak je to úsporné a zároveň přehledné.

02.09.2007, 21:07 vytvořil Administrator