| Výuka > Prezentace v PowerPointu > Ovládání a časování |

Ovládání a časování

Z předchozích kapitol jste se dozvěděli, že je možné prezentaci ovládat ručně nebo ji nechat přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je zapotřebí vytvořit časový plán, který zajistí zobrazení snímku nebo jeho částí ve stanovenou dobu.

PowerPoint nabízí tvůrcům prezentace možnost vyzkoušení časování, při kterém si ověříte, kolik času je třeba na přehrávání jednotlivých snímků. Časování bude trvat tak dlouho, jako má být dlouhá i celá prezentace, proto se časování nastavuje až v okamžiku, kdy je prezentace celá hotova a vy si zároveň vyzkoušíte, kolik času bude třeba na její představení.

 Časování prezentace

Časování prezentace

V nabídce Prezentace - Vyzkoušet časování zapnete záznam času a vždy, když kliknete levým tlačítkem myši nebo např. stisknete mezerník, uskutečníte tak spuštění efektu u objektů nebo přejdete na následující snímek.

Pokud se prezentace ovládá ručně, nejčastěji se používají klávesy [PageUp] pro přechod na předchozí snímek a [PageDown] pro přechod na snímek následující (lze použít např. i klávesu mezerník či Enter). Ovládat lze i pomocí myši, pokud si u snímku vyvoláte pravým tlačítkem myši kontextovou nabídku a v ní vyberete Další nebo Předchozí.

02.09.2007, 21:03 vytvořil Administrator