| Výuka > Prezentace v PowerPointu > Objekty na snímcích |

Objekty na snímcích

V předchozích kapitolách bylo zmíněno, že součástí snímků jsou různé objekty - textová pole, obrázky, tabulky, grafy, videosekvence atp. Tyto objekty se vkládají pomocí stejnojmenné nabídky (nabídka Vložit). Kromě toho je možné objekty vkládat i pomocí schránky (clipboardu) z jakéhokoli programu.

 3D nadpis vytvořený WordArtem

3D nadpis vytvořený WordArtem

Kromě těchto již dříve zmíněných objektů je možné vkládat i WordArtovské nadpisy. WordArt je součástí balíku Office a umožňuje vytvářet třírozměrné nadpisy, které jsou ovšem mnohdy na hranici vkusu. Obsluhovat WordArt je velmi jednoduché. Nejprve se v nabídce Vložit - Obrázek - WordArt zapne editační okno, ve kterém si zvolíte z galerie, jaký typ nadpisu budete vytvářet, poté zadáte text nadpisu a nastavíte jeho formát (typ písma, velikost či řez) a odsouhlasíte jeho vytvoření. Do snímku se tak vloží samostatný objekt, který bude mít osm oušek pro změnu velikosti, jedno ouško (zelené) pro otáčení a jedno ouško (žluté) pro nastavení síly či hloubky efektu.

 Automatické tvary z panelu nástrojů Kreslení

Automatické tvary z panelu nástrojů Kreslení

Velmi často se používají tzv. Automatické tvary, jejichž součástí jsou např. šipky, prvky pro vývojové diagramy, popisky, tlačítka atp. Automatické tvary je nejpohodlnější používat v panelu nástrojů Kreslení, kde se příslušný tvar označí a tažením myší se nakreslí do místa, kde má být umístěn.

Nejčastěji se používají pro zvýraznění některých prvků na snímku nebo pro snadné vytvoření různých schémat či diagramů.

Po vložení několika objektů může nastat situace, kdy se budou objekty navzájem překrývat. Pokud budete potřebovat změnit pořadí objektů v prostoru, klikněte na příslušném objektu pravým tlačítkem myši a v kontextové nabídce zvolte Pořadí a vyberte, kam chcete objekt přesunout (dopředu, dozadu, blíž nebo dál).

Objekty jsou totiž umístěny na jednotlivých hladinách v takovém pořadí, v jakém jsou do snímku vkládány (prvně vložený objekt je tedy úplně vespod, poslední vložený objekt je úplně nahoře). Jednotlivé hladiny si můžete představit jako skleněné desky, které obsahují konkrétní objekt a skládají se jedna přes druhou. Stejného principu se využívá u vektorové grafiky.

Velice zajímavé a praktické je tzv. seskupování objektů, což vychází opět z filozofie vektorové grafiky. Pokud si rozmístíte několik objektů na snímek a nechcete, aby se ač nedopatřením, navzájem posunuly, je možné je seskupit a udělat z nich tak objekt pouze jeden. Např. kolečko, kolečko, obdélník, obdélník, obdélník, lichoběžník atp. vhodně rozmístěné mohou ve výsledku vypadat jako autíčko, ale teprve až z těchto několika objektů uděláme jeden, můžeme hovořit o objektu s autíčkem, přičemž např. nemohu jedno kolo někam posunout či změnit jeho velikost (např. nedopatřením).

Seskupování objektů se provádí tak, že se nejprve označí všechny objekty, které se budou seskupovat (označí se jeden objekt a při stisknuté klávese [SHIFT] se označují kliknutím levým tlačítkem myši další objekty), poté se na jednom z označených objektů klikne pravým tlačítkem myši a v kontextové nabídce zvolíte Seskupování - Seskupit. Pokud potřebujete některý z objektů, který je součástí skupiny upravit, musí se nejprve skupina zrušit, což se provede opět pomocí kontextové nabídky (pravým tlačítkem myši se klikne v prostoru seskupeného objektu) a zvolením Seskupování - Oddělit. Nezapomeňte ovšem po úpravách opět provést seskupení.

02.09.2007, 21:02 vytvořil Administrator