| Výuka > Prezentace v PowerPointu > Multimédia na snímcích |

Multimédia na snímcích

Zejména individuální prezentace je možné doplnit o celou řadu multimediálních prvků, jako jsou zvuky, videosekvence nebo hypertextové prvky. Zvuky, videosekvence a hypertextové odkazy se vkládají pomocí nabídky Vložit, tlačítka akcí v nabídce Prezentace.

Zvuk v prezentaci

 • Ikona zvuku

  Vložení zvuku jako ikony - používá se při cíleném ozvučení, kdy můžete posluchačům pustit například zaznamenaný zvuk. Uživatel si sám může zvuk spustit, pokud na ikonce provede dvojklik levým tlačítkem myši.

 • Přiřazení zvuku přechodu snímku - při přechodu mezi snímky je možné nechat přehrát zvuk, který upoutá pozornost posluchače na další snímek. Toto ozvučení by nemělo být znatelně výrazné a dlouhé, neboť by mohlo narušit plynulost prezentace.

 • Přiřazení zvuku animovanému efektu - ozvučit je možné i příslušný efekt na snímku, například textové pole s nadpisem může být při zobrazování doplněno nějakým zvukem.

 • Přehrání skladby z CD disku - Prezentace může být podbarvena i hudební skladbou z CD disku. Při její volbě ovšem dbejte na vhodnost skladeb a styl prezentace.

   Nastavení přehrávání CD disku

  Nastavení přehrávání CD disku

Video

 • Zaznamenané klipy - pro názornost některých ukázek je vhodné přidat ke snímku i videoklip. Ověřte si ovšem, zda-li je na daném počítači nainstalován příslušný videokodek (ovladač, který zajistí korektní přehrání videosekvence).

 • Animované klipy - jsou součástí Galerie médií.

 • Ukázka animovaného GIFu

  Animované GIFy - obrázky ve formátu GIF mohou obsahovat obvykle krátkou animaci. Nejčastěji se s nimi setkáte například na internetu. Platí zde stejné pravidlo jako na internetových stránkách - čím méně animovaných obrázků na jednom snímku, tím lépe.

Hypertext

 • Tlačítko pro tvorbu hypertextových odkazů

  Hypertextové odkazy - přidají prezentaci další rozměr, neboť je možné využívat i dalších zdrojů na internetu nebo jimi můžete spouštět programy na příslušném počítači či otevírat další dokumenty.

 • Tlačítka akcí - umožňují ovládání jednotlivých snímků nebo prvků na nich přímo uživatelem, který si tak nastavuje vlastní tempo a hloubku studia dané problematiky.

02.09.2007, 21:05 vytvořil Administrator