| Výuka > Prezentace v PowerPointu > Druhy prezentací |

Druhy prezentací

Prezentace se dají nejjednodušeji rozdělit na tyto čtyři druhy:

 • Hromadná

  Hromadná prezentace je snad nejčastější, užívá se pro ni stručný a výrazný text doplněný názornými obrázky, schématy či tabulkami. Velký důraz je kladen na přednášejícího.

 • Individuální

  Při individuální prezentaci nejčastěji sedí posluchač sám u počítače, kde je mu předkládána příslušná prezentace, která obsahuje znatelně více textu, neboť nosná část prezentace je přenesena přímo na jeho monitor a přednášející zde hraje roli konzultanta a rádce.

 • Manuálně ovládaná

  Při manuálně ovládané prezentaci si přednášející či posluchač (podle typu prezentace) ovládá příslušné tempo, čímž se stává prezentace volnější a časově flexibilnější.

 • Automaticky ovládaná

  Při automaticky ovládané prezentaci se využívá načasování, které v daný okamžik automaticky přepíná jednotlivé snímky. Přednášející má ovšem možnost tuto prezentaci kdykoli přerušit a poté v ní plynule pokračovat. Nejčastěji se využívá pro případ, kdy je přednášející omezen časově nebo má již prezentaci naučenu tak, že ví, jak bývá obvykle časově rozvržena.

Jednotlivé druhy prezentací se vzájemně prolínají, proto se běžně můžete setkat např. s manuálně ovládanou hromadnou prezentací či individuální prezentací s manuálním ovládáním, hromadnou automaticky načasovanou atp.

31.08.2007, 15:26 vytvořil Administrator