| Výuka > Přehled klávesových zkratek > Winamp |

Winamp

klávesová zkratka popis
B Přehraje následující skladbu v seznamu skladeb (Next)
C Pozastaví přehrávání (Pause)
F Překrývání skladeb (Crossfading)
L Otevření seznamu skladeb
R Opakování skladeb
S Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
V Ukončí přehrávání (Stop)
X Spustí přehrávání (Play)
Z Přehraje předchozí skladbu v seznamu skladeb (Previous)
ALT + 3 Zobrazí vlastnosti aktuální MP3 skladby
CTRL + D Zobrazí WinAmp ve dvojnásobné velikosti
CTRL + P Nastavení vlastností
Shift + L Načte a přehraje adresář se skladbami

31.08.2007, 14:07 vytvořil Administrator