| Výuka > Přehled klávesových zkratek > Outlook Express |

Outlook Express

klávesová zkratka popis
ALT + Enter Zobrazení vlastností aktuální zprávy
ALT + šipka vlevo Vybere novější zprávu v seznamu
ALT + šipka vpravo Vybere starší zprávu v seznamu
Enter Zobrazení aktuální zprávy
F5 Obnoví zobrazení (odešle a přijme novou poštu)
Tabulátor přepíná aktivní zobrazení složky, hlaviček a přehledového okna
CTRL + A Vybere všechny zprávy či složky
CTRL + F Předá vybranou zprávu dál (Forward)
CTRL + I Přechod do složky Doručená pošta (Inbox)
CTRL + L Přepne zobrazení složek
CTRL + M Odeslání a příjem pošty
CTRL + N Vytvoření nové zprávy
CTRL + O Zobrazí dialogový panel pro Otevření (Soubor-Otevřít, File-Open)
CTRL + P Tisk vybrané zprávy
CTRL + R Odpověď na vybranou zprávu (Reply)
CTRL + Enter
(CTRL + Q)
Označení zprávy jako přečtené
CTRL + Shift + B Otevření Adresáře
CTRL + Shift + M Načtení všech zpráv ze serveru
CTRL + Shift + M Odpověď všem příjemcům vybrané zprávy
CTRL + šipka vlevo Přechod na předcházející zprávu v seznamu
CTRL + šipka vpravo Přechod na následující zprávu v seznamu
Delete Odstranění poštovní zprávy

31.08.2007, 14:06 vytvořil Administrator