| Výuka > Přehled klávesových zkratek > MS Word |

MS Word

klávesová zkratka popis
ALT + BackSpace O krok zpět
ALT + F4 Ukončení aplikace Word
CTRL + + Horní index
CTRL + = Dolní index
CTRL + A Označí celý dokument
CTRL + B Tučně
CTRL + C Kopírovat do schránky
CTRL + E Zarovnání na střed
CTRL + END Přesune kurzor na konec dokumentu
CTRL + ENTER Vloží konec stránky
CTRL + F Najít
CTRL + F2 Náhled
CTRL + F6 Přepnutí do dalšího okna
CTRL + G Nahradit
CTRL + HOME Přesune kurzor na začátek dokumentu
CTRL + I Kurzívou
CTRL + J Zarovnání do bloku
CTRL + L Zarovnání doleva
CTRL + N Nový dokument
CTRL + O Otevře dokument
CTRL + P Tiskne dokument
CTRL + PageDown Přesune kurzor na konec posledního řádku na obrazovce
CTRL + PageUp Přesune kurzor na začátek prvního řádku na obrazovce
CTRL + R Zarovnání doprava
CTRL + S Uloží dokument
CTRL + SHIFT + END Označení od aktuální pozice kurzoru až do konce dokumentu
CTRL + SHIFT + HOME Označení od aktuální pozice kurzoru až na začátek dokumentu
CTRL + SHIFT + MEZERNÍK Vloží tvrdou mezeru
CTRL + šipka dolů Přesune kurzor na následující začátek odstavce
CTRL + šipka nahoru Přesune kurzor na předchozí začátek odstavce
CTRL + šipka vlevo Přesune kurzor na předcházející začátek slova
CTRL + šipka vpravo Přesune kurzor na následující začátek slova
CTRL + SHIFT + šipka dolů Označení od aktuální pozice kurzoru až do konce odstavce
CTRL + SHIFT + šipka nahoru Označení od aktuální pozice kurzoru až na začátek odstavce
CTRL + SHIFT + šipka vlevo Označení slova vlevo od kurzoru
CTRL + SHIFT + šipka vpravo Označení slova vpravo od kurzoru
CTRL + U Podtrženě
CTRL + V Vložit ze schránky
CTRL + W Zavře dokument
CTRL + X Vyjmout do schránky
F1 Nápověda nebo pomocník
F2 Přesun textu nebo grafiky
F3 Vložení položky automatického formátu
F4 Opakování poslední akce
F5 Přejít na
F6 Přechod na další podokno nebo rámec
F7 Kontrola pravopisu
F8 Rozšíření výběru
F9 Aktualizace vybraných polí
F10 Hlavní nabídka
F11 Přechod na další pole
F12 Volba příkazu Uložit jako
SHIFT + ENTER Vloží konec řádku
SHIFT + END Označení od akt. pozice do konce řádku
SHIFT + HOME Označení od akt. pozice na začátek řádku
SHIFT + šipka vlevo Označí znak vlevo od aktuální pozice kurzoru
SHIFT + šipka vpravo Označí znak vpravo od aktuální pozice kurzoru

31.08.2007, 14:02 vytvořil Administrator