| Výuka > Přehled klávesových zkratek > MS Windows 9x |

MS Windows 9x

klávesová zkratka popis
WinKey + D Zobrazí plochu
WinKey + E Spustí Windows Explorer (Tento počítač)
WinKey + F Hledání souborů a složek
CTRL + WinKey + F Hledání počítače v síti
WinKey + M Minimalizuje všechna okna do hlavního panelu
SHIFT + WinKey + M Obnoví všechna minimalizovaná okna
WinKey + R Zobrazí okno spustit
WinKey + Pause Zobrazí vlastnosti systému
LEVÝ ALT + TAB Přepíná mezi aplikacemi
ALT + F4 Uzavře okno - ukončí aplikaci
CTRL + ESC Vyvolá nabídku Start
CTRL + A Označí vše
CTRL + C Kopíruje do schránky
CTRL + V Kopíruje ze schránky
CTRL + X Vyjme do schránky
LEVÝ ALT + 64 (NUM) @ - "zavináč"
LEVÝ ALT + 92 (NUM) \ - "zpětné lomítko" (BackSlash)
CTRL + ALT + DELETE Teplý start počítače
LEVÝ ALT + SHIFT Přepnutí režimů klávesnice
SHIFT + DELETE Smazání souborů bez umístění do Koše
ALT + PrintScreen Uloží do schránky obrázek okna, které je aktuální

31.08.2007, 13:59 vytvořil Administrator