| Výuka > Přehled klávesových zkratek > MS Excel |

MS Excel

klávesová zkratka popis
ALT + = Vložení vzorce AutoSum s funkcí Součet
ALT + ENTER Zahájení nového řádku ve stejné buňce
ALT + PageUp Přesunutí o jednu obrazovku doleva
CTRL + - Odstranění buněk
CTRL + ; Vloží aktuální datum
CTRL + 1 Zobrazení dialogového okna Formát buněk
CTRL + A Označení všech buněk
CTRL + END Přesunutí na poslední buňku v listu (se zápisem)
CTRL + F Najít
CTRL + G Přejít na
CTRL + H Nahradit
CTRL + HOME Přesunutí na začátek listu
CTRL + K Vloží hypertextový odkaz
CTRL + MEZERNÍK Výběr celého sloupce
CTRL + N Nový sešit
CTRL + O Otevření sešitu
CTRL + P Tisk sešitu
CTRL + PageDown Přepnutí na další list
CTRL + PageUp Přepnutí na předcházející list
CTRL + S Uložení sešitu
CTRL + SHIFT + MEZERNÍK Výběr všech objektů v listu, pokud je vybrán objekt
CTRL + W Zavření sešitu
F1 Nápověda nebo pomocník
F2 Úprava aktuální buňky
F4 Opakování poslední akce
F5 Zobrazení dialogového okna Přejít na
F6 Přepnutí do dalšího okna v rozděleném listu
F7 Pravopis
F8 Zapíná nebo vypíná označování oblasti
F9 Výpočet všech listů ve všech otevřených sešitech
F10 Hlavní nabídka
F11 Sestavení grafu do nového listu ze zadaných dat
F12 Uložit jako
HOME Přesunutí na začátek řádku
SHIFT + MEZERNÍK Výběr celého řádku
SHIFT + šipka dolů Označí sousední buňku dole
SHIFT + šipka nahoru Označí sousední buňku nahoře
SHIFT + šipka vlevo Označí sousední buňku vlevo
SHIFT + šipka vpravo Označí sousední buňku vpravo
Šipka dolů Přesun o buňku dolů
Šipka nahoru Přesun o buňku nahoru
Šipka vlevo Přesun o buňku vlevo
Šipka vpravo Přesun o buňku vpravo
TAB Přesunutí mezi odemknutými buňkami v zamknutém listu

31.08.2007, 14:04 vytvořil Administrator