| Výuka > Práce se skenerem > Úvod |

Úvod

Skener je externí zařízení připojitelné k osobnímu počítači pomocí standardních rozhraní, umožňující převod předlohy do elektronické podoby. Zejména díky nízké ceně se běžně používají i v domácích podmínkách, ovšem jejich kvalita značně pokulhává za profesionálními stroji v reprografických studiích. Běžně se skener používá pro archivaci fotografií, zálohování dokumentů nebo převod tištěných předloh, atp. Ve spojení s tiskárnou pak dostaneme jednoduchou "kopírku", ve spojení s modemem nástroj pro zasílání faxů (tato spojení jsou sice prakticky realizovatelná, ovšem finančně nerentabilní). Digitalizované předlohy lze velmi snadno distribuovat prostřednictvím internetu - zejména elektronickou poštou či prostřednictvím rozhraní WWW.

V profesionální sféře se skenerů využívá při reklamních kampaních pro tvorbu podkladů, k digitalizování výkresů, v designérských studiích pro návrhy i pro získání podkladů např. pro WWW stránky atp. Se speciálními skenery se můžete setkat i v oděvnictví, medicíně, automobilovém či filmovém průmyslu, kde se hovoří o tzv. 3D skenerech (někdy též prostorových skenerech), jež dokáží zpracovávat prostorové předlohy (prostřednictvím tzv. mraku bodů - "cloud of points") a převádět je do digitální podoby (tzv. Reverse Engineering).

Vždy mějte na paměti autorský zákon, v němž zjistíte, že ne všechno můžete volně publikovat a vydávat za své materiály. Je vhodné alespoň uvádět zdroj, odkud jste dané materiály získali, případně je vhodné mít k dispozici souhlas autora k použití těchto materiálů.

31.08.2007, 12:20 vytvořil Administrator