| Výuka > Práce se skenerem > Uložení naskenovaného obrázku |

Uložení naskenovaného obrázku

Pro uložení naskenovaného obrazu lze použít některý z rastrových grafických formátů. Grafický formát TIFF je pro ukládání velice vhodný. Dokáže pojmout velký objem grafických informací, což má ale za následek jeho značnou velikost. U tohoto formátu se můžete setkat i s kompresí (algoritmus LZW), čímž je možné alespoň částečně zmenšit velikost souboru. Formát TIFF je přenositelný mezi různými aplikacemi i platformami, jeho použití je tedy značně univerzální.

V praxi se osvědčil i rastrový formát BMP, který ovšem nepodporuje kompresi dat. Naproti tomu formáty PNG a JPG patří do kategorie komprimovaných rastrových formátů, proto se hodí zejména pro přímé uložení naskenované předlohy pro použití na WWW stránkách, nejsou vhodné např. pro tisk. U grafického formátu GIF, který je taktéž použitelný pro ukládání naskenovaných předloh, je jediná potíž v počtu barev, které dokáže pojmout (max. 256). Tato vlastnost jej předurčuje zejména pro ukládání obrazů s menším počtem barev či ostrými hranami.

Toto byl výčet těch nejpoužívanějších grafických formátů, ovšem používat je možné i další, které zde nebyly zmíněny. Je ovšem nutné mít již dopředu stanoveno, pro jakou činnost se sken provedl, a pokud je předáván někomu dalšímu, je zapotřebí mít zjištěno, zda bude moci s daným grafickým formátem pracovat (pokud uložíte sken do formátu PSD - AdobePhotoshop, dokáže s ním pracovat jen ten, kdo tento program má k dispozici).

Dobré je též si uvědomit, že čím větší rozlišení použijete, tím větší bude soubor se skenem a tím větší výkon počítače budete potřebovat, pokud takovýto obrázek budete chtít upravovat.

31.08.2007, 12:32 vytvořil Administrator