| Výuka > Práce se skenerem > Tipy pro skenování |

Tipy pro skenování

Tip č. 1

Při skenování např. z časopisů nebo materiálů, které jsou potištěny i z druhé strany, je výhodné druhou stranu (kterou momentálně neskenujete) přikrýt černým papírem nebo fólií. Světlo, jež projde papírem, se pohltí v černém pozadí a nemůže být odraženo zpět do skeneru, kde by došlo k vyhodnocení této informace, která by měla za následek naskenovaný obrázek, na němž by byly vidět i částečně prvky z druhé strany skenovaného listu.

Tip č. 2

Pokud se na naskenovaném obrázku projeví moaré, zkuste buď zvětšit rozlišení nebo skenovanou předlohu pootočit o 90 stupňů.

Tip č. 3

Pokud potřebujete naskenovat velmi malou předlohu nebo jen malý výřez z předlohy, použijte co největší rozlišení, pozor ale na použití interpolovaného rozlišení. Výsledný sken může být sice na první pohled kvalitnější než předloha, ale to je způsobeno matematickým dopočítáním okolních bodů, které byly naskenovány.

Tip č. 4

U skenování velkých předloh, které se nevejdou na plochu skeneru (např. mapy atp.) si nejprve pomyslně předlohu rozdělte a skenujte ji po částech, přičemž jednotlivé části by se měly překrývat. V grafickém programu pak jednotlivé obrázky spojíte tak, že společné části překryjete, aby vznikla výsledná kompozice. Snažte se skenovat "rovně", aby nebylo zapotřebí jednotlivé kousky pootáčet. Mohlo by dojít k nepříjemným zkreslením a některé skeny by nemusely být vůbec použitelné.

Tip č. 5

Při použití OCR můžete vyzkoušet snížit kvalitu skenované předlohy na 150 dpi, čímž značně rozpoznávání urychlíte. Pokud ovšem rozpoznání dopadne "katastrofálně", použijte metodu pokus - omyl a nastavte hodnotu dpi o něco vyšší. Běžně se pro opravdu kvalitní sken určený pro OCR používá rozlišení 300 - 600 dpi.

Tip č. 6

Text skenujte vždy tak, aby byl rovnoběžně se snímací hlavou a zároveň nebyl "vzhůru nohama". Pokud si příslušný OCR software nedokáže text sám pootočit, rozpoznání by nemuselo dopadnout dobře, v horším případě by se také nemuselo uskutečnit vůbec.

Tip č. 7

Pokud objevíte na ochranném skle nějakou nečistotu, pokuste se ji odstranit nejprve nemechanickou cestou - stlačeným vzduchem (někdy postačí odfouknutí), případně ji odstraňte jemným hadříkem (postačí sepraný čistý kapesník). Pokud se jedná o mastnou skvrnu (např. otisk prstu), použijte nejlépe izopropylalkohol (čistý líh lze též použít, ale pozor, dělá mapy!). Je vhodné mít skener přikrytý. K tomuto účelu se prodávají PVC nebo textilní obaly.

31.08.2007, 12:36 vytvořil Administrator