| Výuka > Práce se skenerem > Snímací prvky skenerů |

Snímací prvky skenerů

Stolní skenery dnes využívají dvou typů snímačů:

  • CCD (Charged Coupled Device)
  • CIS (Contact Image Sensor)

 CCD technologie

CCD technologie

Skenery s CCD snímačem používají pro osvětlení předlohy zářivku, která dává bílou barvu. Jelikož zářivka nedává ve všech místech stejné světlo, systém je doplněn o optický systém, který zaručuje stejnoměrné osvětlení. Zářivka je součástí snímací hlavy, která se pohybuje pod skleněným krytem, na který je přiložena snímaná předloha. Obraz je odrážen pomocí soustavy zrcadel do snímacího prvku. Jež je tvořen třemi řádky (každý řádek snímá jednu barvu) CCD prvků a snímá celou šířku plochy. Aby nedocházelo ke kolísání barev, musí se zářivka nejprve zahřát, a to má za následek, že skener není ihned po zapnutí možné použít, musí se počkat na zahřátí lampy. Jedinou nevýhodou tohoto systému je ovšem životnost lampy, proto se u některých skenerů můžete setkat s možností zhasnutí lampy prostřednictvím ovladače (buď po určité době nebo kdykoli, kdy skener nepoužíváte ale chcete jej nechat v pohotovostním režimu).

 CIS technologie

CIS technologie

U skenerů se snímači CIS se pro osvětlení předlohy používají tři řady LED diod (každá řada svítí jednou z barev barevného systému RGB - červená, zelená a modrá). Snímací prvky musí být umístěny co nejblíže snímané předloze, což při skenování předloh, které nedosedají těsně na ochranné sklo, způsobuje neostrost vzdálenějších míst (např. při skenování rozevřené knihy je obraz u hřbetu méně ostrý než na vnějších stranách). U technologie CIS se ovšem velmi cení rozměry snímacího prvku, spolehlivost, životnost a tím pádem i její cena. Velmi těžko se u technologie CIS řeší snímání transparentních předloh (diapozitivy atp.). Skenerům s touto technologií postačí velmi nízké napětí, proto se vyrábí zejména pro rozhraní USB a to je přímo napájí (není tedy potřeba mít ještě přídavný zdroj).

02.09.2007, 20:00 vytvořil Administrator