| Výuka > Práce se skenerem > Režimy skenování |

Režimy skenování

  • náhled
  • začátečník
  • pokročilý

Při náhledu dojde k rychlému naskenování předlohy v nízké kvalitě a jejímu zobrazení pro výběr té části, s níž budete nadále pracovat. Tato oblast se nachází uvnitř obdélníku, který myší nastavíte kolem snímané oblasti v okně náhledu.

Režim začátečník je určen pro rychlé skenování bez složitých nastavování vlastností skenu. Při tomto režimu ovšem nesmíte očekávat 100% kvalitní výsledek.

Naproti tomu pokročilý režim nabízí celou řadu nástrojů a nastavení, kterými je možné ovlivnit vlastnosti skenu. K těm patří např. nastavení úrovně jasů, korekce sytosti, odstínu, světlosti, barevné vyvážení snímku atp.

UMAX

Po spuštění VistaAccess OBRÁZEK
VistaAccess OBRÁZEK
VistaScan v režimu Začátečník OBRÁZEK
VistaScan v režimu Pokročilý OBRÁZEK

HEWLETT PACKARD

Správce HP OBRÁZEK
Snímání grafické předlohy OBRÁZEK
Snímání textu OBRÁZEK

31.08.2007, 12:30 vytvořil Administrator