| Výuka > Kaskádové styly CSS > Vlastnosti textu |

Vlastnosti textu

Atribut Možné hodnoty Implicitní hodnota Popis
word-spacing: normal
délka
normal velikost mezer mezi slovy
letter-spacing: normal
délka
normal velikost mezer mezi písmeny
text-decoration: none
underline
overline
line-through
blink
none underline=podtržení,
overline=čára nad,
line-through=čára přes,
blink=blikání
vertical-align: baseline
sub
super
top
text-top
middle
bottom
text-bottom

%
baseline vertikální zarovnání
text-transform: capitalize
uppercase
lowercase
none
none capitalize=kapitálky,
uppercase=velká písmena,
lowercase=malá písmena
text-align: left
right
center
justify
podle prohlížeče zarovnání textu:
left=na levý praporek,
right=na pravý praporek,
center=centrování,
justify=do bloku
text-indent: délka
%
0 odsazení prvního řádku odstavce
line-height: normal
délka
%
normal výška řádky

30.08.2007, 20:38 vytvořil Administrator