| Výuka > Kaskádové styly CSS > Vlastnosti písma |

Vlastnosti písma

Atribut Možné hodnoty Implicitní hodnota Popis
font-family: viz seznam písem podle prohlížeče rodina písma
font-style: normal
italic
oblique
normal styl písma:
normal=normální,
italic=kurzíva,
oblique=skloněné
font-variant: normal
small-caps
normal varianta písma:
normální nebo kapitálky
font-weight: normal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900
normal tučnost písma (duktus)
font-size: xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
larger
smaller

délka
%
medium velikost písma
font:     komplexní nastavení vlastností písma

30.08.2007, 20:16 vytvořil Administrator